Emilshus förvärvar fastighet i Jönköping

Emilshus förvärvar en industri- och lagerfastighet i Jönköping om 7 345 kvm med ett underliggande fastighetsvärde om 49 miljoner kronor.

Det årliga hyresvärdet för fastigheten uppgår till 3,7 mkr. Fastigheten kommer att förhyras av Addbrand Sweden AB med en avtalstid om 10 år. Tillträde sker första kvartalet 2021.

– Emilshus utökar sitt fastighetsinnehav enligt bolagets målsättning att växa ytterligare i Småland och inom området lättindustri, kommenterar Jakob Fyrberg.