Emilshus förvärvar industri- och lagerfastigheter i Småland

Det småländska fastighetsbolaget Emilshus har tecknat avtal om förvärv av industri- och lagerfastigheter i Jönköping och Vetlanda, till ett fastighetsvärde om totalt 159 miljoner kronor. Det rör sig om totalt 25 700 kvm uthyrbar yta.

I Jönköping har fastighetsbolaget tecknat avtal om förvärv av en industri- och lagerfastighet med en uthyrbar yta om 5 200 kvm, med Bold Printing Jönköping AB som hyresgäst. I Vetlanda förvärvar de en industri-/lagerfastighet om 20 100 kvm uthyrbar yta, med T-Emballage AB som hyresgäst.

– Emilshus fortsätter att växa i Småland. Vi kompletterar portföljen med fastigheter i bra lägen och inom lätt industri/lager som är en av våra prioriterade fastighetskategorier, kommenterar Jakob Fyrberg, vd för Emilshus.

Fastigheterna som är fullt uthyrda har en genomsnittlig återstående avtalslängd om 5 år och ett årligt hyresvärde om 11,6 miljoner kronor. Tillträde sker under fjärde kvartalet 2021.