Emilshus förvärvar Jönköpingslager

Emilshus har i tre separata affärer förvärvat fastigheter för 240 mkr, varav ett lager på 19 400 kvm i Jönköping är det största.

Emilshus är ett småländskt fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter med hög direktavkastning. Emilshus fastighetsbestånd upp per 31 december 2020 till cirka 360 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta, fördelat på 69 fastigheter inom segmenten lätt industri/logistik, kontor och handel.

I Jönköping har Emilshus förvärvat en industri- lagerfastighet med en uthyrbar area om 19 400 kvm. Fastigheten kommer att förhyras av ROL AB med en avtalstid om 10 år. Hyresvärdet uppgår till 12,3 mkr.

I Gislaved har Emilshus förvärvat en industri- lagerfastighet med en uthyrbar area om 5 200 kvm. Fastigheten kommer att förhyras av Formteknik i Gislaved AB med en avtalstid om 10 år. Hyresvärdet uppgår till 3,2 mkr.

I Växjö har Emilshus förvärvat en kontor- lagerfastighet med en uthyrbar area om 1 800 kvm.

Fastigheterna tillträds under första och andra kvartalet 2021.