Emma Hernell ny vd för HUI Research

Pandemin har snabbat upp digitaliseringen av svensk detalj- och dagligvaruhandel med flera år. För HUI, som i 50 år undersökt, mätt och analyserat den svenska handeln, innebär digitaliseringen, liksom hållbarhetsomställningen, förstärkta behov av rådgivning och strategi framåt, vilket Emma Hernell som ny vd ska gripa tag i.

HUI ägs av branschorganisationen Svensk Handel och erbjuder, genom konsult- och forskningsverksamhet, kvalificerade beslutsunderlag och rådgivning inom handel, konsumtion och samhällsekonomi till näringsliv och offentlig sektor. Med de stora förändringar som nu sker i handelslandskapet, till följd av digitalisering och omställning mot en hållbar ekonomi, förändras även kraven på HUIs verksmahet, och man fortsätter nu på sin förändringsresa med ökat fokus på rådgivning och strategi.

– HUI fyller en viktig funktion som plattformen för kunskap kring handel och bidrar med avgörande analys och strategi till den svenska handeln. Jag är väldigt glad att Emma vill fortsätta arbetet med att ytterligare växla upp och förstärka HUIs position som det ledande konsultföretaget för analys och strategi mot detaljhandelns alla aktörer, kommenterar Karin Johansson, ordförande för HUI och vd för Svensk Handel.

Emma Hernell kommer från rollen som vice vd och har arbetat på HUI sedan 2017 där hon tillsammans med ledningsgruppen har drivit förändringen av bolaget. Dessförinnan arbetade Emma med konsumentinsikt och omvärldsdriven affärsutveckling som vice vd på United Minds.

– Under pandemin såg vi en radikal digitalisering men också andra helt nya beteendemönster som skärper behovet av analys och öppnar upp möjligheter för nya affärsmodeller. HUI har verktygen både för att förstå det nya konsumtionspusslet och hur marknaden för varor och tjänster transformeras, säger Emma Hernell i ett

– Vi har åstadkommit stora förändringar i bolaget på kort tid och nu är vi redo för nästa steg. Jag ser fram emot att få leda HUI in i nästa fas. Behovet av att sätta riktningen för en handelsbransch i kraftig förändring är större än någonsin samtidigt som HUI har ett vasst team av medarbetare vilket ger oss goda förutsättningar att lyckas.