En flygbransch i kris

Transportföretagen har låtit undersöka hur flyget mår ett år efter coronautbrottet. Resultatet är entydigt: passagerarflygets försäljning minskade med nära 70 procent förra året och även 2021 kan bli ett förlorat år om inte resandet kommer igång.

I början av 2020 slog pandemin över en natt undan benen för flyget. Den återhämtning som syntes efter förra sommaren har kommit av sig eftersom världen just nu är mer nedstängd än den varit vid något enskilt tidigare tillfälle under pandemin. Februari 2021 var antalet flygpassagerare i Sverige cirka 90 procent lägre jämfört med samma månad före krisen. 

Transportföretagens rapport “Ett år med pandemin – rapport från en krisande svensk flygbransch” bygger på en enkät som genomförts under februari i år och som skickats till Transportföretagens 88 medlemsföretag inom flygsektorn, med totalt 9 100 anställda.

Sju av tio tappar i omsättning

Av de 22 företag som svarade på enkäten uppgav omkring 70 procent att de hade minskad omsättning under 2020 jämfört med 2019. Omkring hälften av företagen miste minst halva sin omsättning. Sex av tio företag svarar att de har svårt att uppskatta om omsättningen kommer att öka eller minska 2021 på grund av pandemin. Sju av tio företag minskade också antalet anställda 2020 jämfört med 2019, och majoriteten utesluter inte personalneddragningar under 2021.

Fredrik Kämpfe, Transportföretagen

Företagen efterfrågar nu bland annat harmonisering av reserestriktioner och införande av vaccinationsbevis för att resandet ska kunna komma igång igen.

Trots flera bra insatser har regeringen kontinuerligt underskattat krisen.

– Trots flera bra insatser har regeringen kontinuerligt underskattat krisen. Flyget är ett ekosystem där alla aktörer måste fungera i luften och på marken. Utan företag som till exempel underhåller flygplan, sköter incheckning och tar hand om passagerarna stannar systemet. Vår rapport visar att företagen tyvärr känner stor osäkerhet inför framtiden och jag är genuint orolig, kommenterar Fredrik Kämpfe, branschchef på Transportföretagen Flyg.