“En helvetes massa lagerytor behöver byggas”

Enligt Marcus de Minkwitz, chef för omniavdelningen på Savills UK och gästtalare på Logistikläget 2020, kommer Europa behöva krysta fram del ny logistikyta de närmaste åren. 

– Vi tittar på e-handelns effekt på Europas logistikfastighetsmarknad, och hur väl rustade olika länder är för att möta efterfrågan. Det vi kan konstatera är att är det är en helvetes massa ny lageryta som behöver byggas.

Framförallt är det e-handelns framväxt som driver ytbehovet för logistik. Sammanlagt kommer Savills fram till att det behövs byggas 15 miljoner kvadratmeter ny logistikyta i Europa de närmaste 4–5 åren.

Marcus de Minckwitz går på djupet i den Europeiska logistikfastighetsmarknaden på Logistikläget 2020 den 6 februari i Stockholm. Foto Savills

– Jag kommer att prata om hur det ser ut på olika marknader, vilka länder som har starkast tillväxt och vilka nyckelfaktorer som påverkar marknaden och lokalisering av lager framåt. Elbristen är en sådan ny faktor som får alltmer betydelse. Ett modernt, automatiserat lager börjar närma sig ett mindre datacenter i elförbrukning, det kommer att styra marknaden. Även arbetskraftsbristen är en alltmer kritisk faktor.

Andra frågor Marcus de Minkwitz berör är globala nyckelspelare som Amazons och Alibabas logistikbolag Cainiaos framfart i Europa, och Kinas infrastruktursatsning på “Nya sidenvägen”.

Ett modernt, automatiserat lager börjar närma sig ett mindre datacenter i elförbrukning

– One Belt One Road kommer att påverka logistikflödena i Europa. Jag ska även prata lite om hamnarnas utveckling och påverkan på marknaden, även Göteborgs hamns.

Läs mer och anmäl dig till Logistikläget 2020 här 

Hilda Hultén