Enklare kamerabevaka på flygplatser

Regeringen har idag överlämnat en proposition till riksdagen med förslag som gör det enklare att kamerabevaka i kollektivtrafik och på flygplatser. Förslaget innebär att kravet på tillstånd för kamerabevakning på sådana platser tas bort.

– Kameror ska snabbt och enkelt kunna sättas upp på bussar, tåg, hållplatser, stationer och flygplatser. Det handlar både om att förebygga brottslighet och att underlätta utredningsarbetet när brott väl har begåtts, kommenterar justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Regeringen föreslår att kamerabevakningslagen ändras så att kravet på tillstånd till kamerabevakning tas bort för bevakning i färdmedel som används i kollektivtrafiken och för stations-, terminal- och hållplatsområden som används för sådan trafik. Kravet på tillstånd tas också bort för bevakning av flygplatser och i apotek.

Lagändringarna förbättrar möjligheterna att använda kamerabevakning i kollektivtrafiken och på flygplatser i bland annat brottsbekämpande och ordningshållande syften. Ändringarna ger också apoteken samma förutsättningar som andra butiker att sätta upp kameror.

Genom den allmänna dataskyddsregleringen kommer det även i fortsättningen finnas ett starkt skydd den personliga integriteten.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2020.