Eskilstuna flygplats beredskapsklar dygnet runt

Sedan december 2020 är Eskilstuna flygplats en av landets temporära beredskapsflygplatser. Detta för att kunna täcka hälso- och sjukvårdens transportbehov under rådande pandemi.

Trafikverket har tidigare upphandlat temporär allmän trafikplikt på vissa flygplatser. Syftet är att säkerställa en grundläggande tillgänglighet för transporter av personer och gods för samhällsviktiga ändamål. Nu är Eskilstunas flygplats en av de som har temporär beredskap.

– Vi i Eskilstuna är vana vid att ha beredskap då det ofta är snabba puckar när det väl gäller. Det handlar först och främst om patientsäkerhet. Det gäller inte bara covidpatienter utan också donationstransporter och annat, kommenterar Johan Kalfas, verksamhetsansvarig på Eskilstuna flygplats.

Flygplatsernas minskade personalstyrkor i pandemins spår har gett flera regioner svårigheter att flytta patienter mellan sjukhusen med hjälp av flygtransport. Överenskommelserna ska tillgodose regionernas behov genom att flygplatserna ska hålla beredskap dygnet runt för att ta emot luftfartyg som utför akuta eller andra prioriterade transporter för hälso- och sjukvården. Exempelvis ambulansflyg.

– Vi har en inställningstid till flygplatsen på en timme dygnet runt och samarbetet mellan flygbolag, region och sjukhus fungerar mycket bra. Förra våren var det helt nytt för oss alla men nu har vi lärt oss att hantera det på ett annat sätt. Det känns väldigt roligt och bra att kunna göra insatser för att allt ska fungera, avslutar Johan Kalfas.