Eskilstuna kommun får egen lantmäterimyndighet

Regeringen har fattat beslut om att bevilja Eskilstuna kommuns ansökan om att inrätta kommunal lantmäterimyndighet. Idag har 39 kommuner egen lantmäterimyndighet, med Eskilstuna kommun blir de 40.

En lantmäterimyndighet hanterar frågor och ärenden som rör förändringar i fastighetsindelningen, som avstyckningar för att bilda nya bostadsfastigheter. Kommunala lantmäterimyndigheter finns i de större städerna och har sitt ursprung i att det tidigare var olika lagstiftning för att bebygga städer respektive landsbygd.

Flygbild över Eskilstuna. Foto Joakim Serrander.

Eskilstuna kommun är en av Sveriges 20 största kommuner. Bedömningen är att den nya myndigheten kommer bli tillräckligt stor för att kunna bedriva en långsiktig verksamhet med rätt kompetens. Beslutet fattades den 28 oktober och det kommunala lantmäteriet kommer införas den 1 januari 2023.

– Det är ett positivt besked från regeringen. Då kan vi själva prioritera ärenden. Att ha ett kontor lokalt som också jobbar lokalt ökar lokalkännedomen och det blir närmare och snabbare, kommenterar Sarita Hotti (S), ordförande i stadsbyggnadsnämnden i Eskilstuna kommun.

Myndigheten kommer att organiseras som en särskild enhet inom stadsbyggnadsförvaltningen.

Höganäs kommun hade också ansökt om att få bilda kommunal lantmäterimyndighet, men den ansökan beviljades inte. Regeringen motiverar beslutet med att myndigheten blir för liten.