Eskilstuna kommun i pilot med Movebybike

Cykelbudsföretaget Movebybike har vunnit en direktupphandling gällande cykeltransporter för Eskilstuna kommuns interna godstransporter. Satsningen är ett pilotprojekt som ska pågå i tre månader med start i september.

I Eskilstuna kommuns klimatmål är huvudmålet att vara klimatpositivt 2045, med delmålet att minska utsläpp av växthusgaser med 80 procent mellan åren 2020 och 2030. Därför väljer kommunen nu att påbörja ett pilotprojekt med cykeltransporter. Syftet är att finna nya lösningar för den interna logistiken. Movebybike vann upphandlingen om dessa cykeltransporter och blir ansiktet utåt för satsningen. Företaget kommer föra statistik över bl a cyklade km och de rutter cyklarna tar, vilket ska ge kommunen en tydlig bild över cykeltransportens effektivitet och vilka möjligheter som finns.

– Eskilstuna kommun har höga miljö- och klimatmål och det känns otroligt bra och spännande att Omlastningscentralen nu kan bistå ytterligare i arbetet med att nå dessa. Vi har länge haft ambitionen att testa vissa av våra transporter via cykel och nu kan vi äntligen köra igång. Det kommer bidra till en bättre miljö men också säkrare vägar med färre tunga transporter, kommenterar Jonathan Vallejo Caicedo, enhetschef på kommunens distributionscentral Omlastningscentralen.

Pilotprojekt pågår under tre månader med start i september. För Movebybike har det ett värde på 700 000 kronor. Under perioden kommer företaget öppna en filial i staden med cyklar och personal som levererar och hämtar upp gods fem dagar i veckan.

– Vi är enormt stolta över att vara Eskilstuna kommuns partner i detta viktiga pilotprojekt. Kommunen tar verkligen ett krafttag kring sitt miljöarbete och ser vilka möjligheter som finns med cykeltransporter. Vi vet av erfarenhet att resultatet kommer visa på cykelns överlägsenhet vad gäller effektivitet och ruttplanering. Miljövinsterna är givetvis enorma och vi hoppas att att fler kommuner vågar ta efter Eskilstunas initiativ och utmana traditionell logistik, kommenterar Lisette Hallström, vd för Movebybike.