Eskilstunas nya logistikområde tar form

Eskilstuna Logistikpark har haft extremt stark tillväxt de senaste åren och nu börjar kommunen planeringen av nästa logistikområde: Gunnarskäl – ett 3 miljoner kvadratmeter stort markområde för logistik och industri norr om Eskilstuna kombiterminal.

Eskilstuna kommun planerar för ett nytt miljö- och klimatsmart verksamhetsområde på över 3 miljoner kvadratmeter (310 hektar), vid Gunnarskäl i Eskilstuna. Området vid Gunnarskäl är reserverat i kommunens översiktliga planering som ett nytt verksamhetsområde och planeringen går nu in i en mer aktiv och målinriktad fas, inte minst på grund av utvecklingen av Eskilstuna Logistikpark som varit mer lyckosam och gått snabbare än planerat.

Området omges av E20 och järnväg i söder, samt RV56 i väster. Området planeras med god infrastruktur så som fjärrvärme, fiber, el och VA. Det finns även diskussioner om att anlägga ett vätgaslager för att kunna lagra solel, samt att bygga 5G mast i området.

Den 30 november i år ska kommunstyrelsen sammanträda och fatta de politiska besluten om målen för utvecklingen av Gunnarskäl. Inför detta bjuder kommunen in branschen till ett digitalt informations- och diskussionsmöte den 18 oktober, för att diskutera utvecklingen och utformningen av området.