EU hårdgranskar stöd till Posten Danmark

EU-kommissionen har inlett en utredning för att se om Danmarks ekonomiska stöd till postverksamheten under 2020 verkligen följer EUs statsstödsregler.  

Posten Danmark är den främsta postoperatören i Danmark och ägs via Postnord Group AB och Postnord AB gemensamt av danska (40 %) och svenska (60 %) staten. 

I mars 2021 meddelade Danmark kommissionen om sina planer att kompensera Posten Danmark med upp till 225 miljoner danska kronor för bolagets nationella postverksamhet under 2020. 

Det var 2011 som EU antog nya statsstödsregler för stöd till public service, där statliga stöd till postverksamhet kan vara tillåtna under särskilda omständigheter, för att postverksamhet ska kunna upprätthållas i hela landet och till rimliga priser. Samtidigt måste länderna se till att deras postverksamheter inte överkompenseras. 

EU-kommissionen har tidigare fått klagomål från ett annat danskt transportföretag, som menar att stöden till Posten Danmark utgör “otillbörligt statligt stöd”. 

Efter en rapport från danska Rigsrevisionen, misstänker kommissionen nu Posten Danmark för att redovisa högre kostnader för den statliga postverksamheten än de verkliga kostnaderna, vilket kan innebära att statsstöden till postverksamheten konsekvent blir för höga.

EU-kommissionen inleder därför en ny utredning mot Danmark för att ta reda på om misstankarna stämmer. Under utredningen kommer Posten Danmark, anmälaren och andra intresserade parter få möjlighet att yttra sig i fallet. 

Läs mer om utredningen hos EU-kommissionen