EU-kommissionen: “Amazon kan inte längre missbruka sin dubbla roll”

EU-kommissionen har granskat Amazons affärsförfaranden eftersom man anser att e-handelsjätten bryter mot konkurrensreglerna på e-handelsmarknaden. Nu har Kommissionen och Amazon kommit överens om en rad åtgärder som bland annat förbättrar möjligheten för transportörer och logistikaktörer.

EU-kommissionen har sedan 2019 granskat Amazon då man anser att bolaget använder sig av säljarnas och transportörernas data för att främja sin egen affär – och kräver nu olika åtgärder från Amazons sida för att förhindra detta – annars riskerar bolaget böter med 10 procent av sin globala årsomsättning.

Amazon får ändra sin praxis

EU-kommissionen har nu krävt att Amazon åtgärdar problemen man ser, åtgärder som är rättsligt bindande enligt EUs antitrust-regelverk. Det handlar om att skydda säljarnas data så att Amazon inte använder den för att främja försäljningen av egna varor och tjänster och att skapa en rättvisare visning när flera säljare säljer samma vara på Amazons europeiska sajter.

På logistiksidan handlar det om att Amazons Prime-medlemskap främjar e-handelsjättens egna transport- och logistiktjänster. Framöver ska oberoende transportörer ha möjlighet att konkurrera med Amazons egna logistiktjänster, och transportörernas data ska skyddas. Amazon ska även öka transparensen och kommunikationen till säljare på plattformen och transportörer om deras nya rättigheter, vilket möjliggör exempelvis byte av transportör.

– Dagens beslut sätter nya regler för hur Amazon bedriver sin verksamhet i Europa. Amazon kan inte längre missbruka sin dubbla roll och måste ändra flera affärsmetoder. Det täcker användningen av data, valet av säljare i Buy Box och villkoren för tillgång till Amazon Prime-programmet. Konkurrerande oberoende detaljhandlare och transportörer samt konsumenter kommer att gynnas av dessa förändringar som öppnar nya möjligheter och valmöjligheter, kommenterar Margrethe Vestager, verkställande vice ordförande i EU-kommissionen, med ansvar för konkurrenspolitik.

Här kan du läsa hela kommissionens utlåtande.

Av Klara Eriksson