EU nära utsläppsskärpning för lätta fordon

I går nådde Europaparlamentet, rådet och kommissionen en trepartsöverenskommelse om skärpta utsläppskrav för lätta fordon, det vill säga personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar. Uppgörelsen innebär att inga nytillverkade lätta fordon med utsläpp, varken koldioxid eller luftföroreningar, får säljas inom EU från år 2035.

Uppgörelsen är den första i genomförandet av EU:s klimatpaket Fit for 55 som syftar till att EU ska nå minska sina utsläpp av växthusgaser med minst 55 procent jämfört med 1990 års nivåer till år 2030.

– Det här en viktig milstolpe för EU:s arbete för att nå klimatneutralitet till år 2050 och ett viktigt bidrag från EU att nå Parisavtalets 1,5 °C mål. Som världsledande fordonstillverkare har EU:s normer för koldioxidutsläpp en stor betydelse också för den globala marknaden. De skärpta koldioxidkraven inom EU kommer därför också att påskynda klimatomställningen globalt. Uppgörelsen kommer även få stor betydelse för att minska mängden luftföroreningar och för att nå EU:s luftkvalitetsnormer. Den ger också en välkommen signal till det internationella klimattoppmötet i Sharm el Sheikh om en dryg vecka och bekräftar än en gång EU:s ledarskap i klimatomställningen. Det är extra roligt att svenska fordonstillverkare ligger långt i framkant i elektrifieringen av fordonsflottan, kommenterar klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.

Uppgörelsen ska nu formellt bekräftas i rådet och Europaparlamentet för slutligt antagande.