EU-stöd för utbyggnaden av Ystads hamn riskerar att dras in

Ystads hamn byggs ut med hjälp av EU-bidrag i en stor internationell infrastruktursatsning. Ansökan gjordes tillsammans med Polen, som åtog sig att bygga nya, större fartyg drivna på LNG. Det har dock inte skett och nu riskerar stödet att utebli.

EU-bidraget söktes i ett gemensamt infrastrukturprojekt mellan Ystads kommun och polska staten. Den svenska delen av avtalet består av utbyggnaden av Ystads hamn med två nya färjelägen som är i full gång. De nya färjelägena ska hjälpa hamnen växa och ta emot större och mer miljövänliga fartyg.

I den polska delen av avtalet åtog sig Polen att bygga nya, större och miljövänligare fartyg för trafiken mellan de två länderna. Fartygen ska drivas på LNG vilket ska ge minskade utsläpp jämfört med dagens fartygsdiesel. Men detta har alltså inte skett och EU har flaggat för att om inte Polen lever upp till avtalet avslutas projektet.

Kan gå miste om 250 mkr

Om projektet avslutas går Ystads kommun miste om 250 mkr i EU-bidrag. Kommunen har redan investerat 950 mkr i projektet och tvingas i så fall finansiera hela projektet på egen hand.

“Det väcker också frågan om enskilda kommuner framöver kommer våga gå in i stora EU-finansierade infrastrukturprojekt. Det är svårt att försvara en ordning där svenska kommuner och dess skattebetalare ensamt ska behöva ta risken för stora internationella infrastrukturinvesteringar som handlar om att stärka den svenska godsförsörjningen”, skriver skånska centerpartisterna Kristina Yngwe, riksdagsledamot, och Anette Linander, regionpolitiker, i en insändare till Ystads Allehanda.

Senast den 14 mars kommer svaret; då rinner nämligen tiden ut för Polen att ge svar på frågan. Centerpartisterna har uppmanat infrastrukturminister Tomas Eneroth att sätta press på sin polska kollega att leva upp till avtalet.