Euroglobe satsar i Norvik

Logistikföretaget Euroglobe arrenderar 6500 m² mark av Stockholms Hamnar som ska användas till att hantera gods i Stockholm Norviks hamn.

Logistikföretaget Euroglobe etablerar inom kort terminalverksamhet inklusive tullager i Stockholm Norvik Hamn. Euroglobe har erbjudit liknande tjänster i Stockholms frihamn sedan 2005.

Med den nya terminalen i Stockholms nya godshamn i Norvik expanderar de sin verksamhet i ostkustens nya storhamn.

– Det känns bra att vara med i starten av Stockholm Norvik Hamn för att erbjuda samma goda service som vi kunnat göra i Frihamnen. Vi är stolta över att vara med och utveckla logistiken i Mälardalen tillsammans med Stockholms Hamnar och Hutchison Ports, kommenterar Javier Sangüesa, Sales Manager på Euroglobe.

Etableringen ger helt nya möjligheter att hantera exportgods då volymerna kan lagras och lastas i containrar för vidare transport ut i världen. Tidigare har det inte varit möjligt att hantera stora volymer i Stockholms frihamn, som har blivit för trång för den växande containerverksamheten.

– Euroglobes etablering ger helt nya möjligheter att hantera gods mellan de olika transportslag som kommer att trafikera Stockholm Norvik Hamn och vi är mycket glada över att kunna utveckla samarbetet med Euroglobe, kommenterar Johan Wallén, marknads- och försäljningschef på Stockholms Hamnar.

Hantering av överskott på tomcontainrar i Stockholm är idag hett eftertraktat av svensk exportindustri, eftersom det blivit brist på containrar på grund av coronakrisen.