Ever Given får lämna Suez

Ever Given, som hållits kvar av egyptiska kanalmyndigheten (SCA) sedan grundstötningen i mars, tillåts nu lämna Egypten efter att parterna kommit överens om ett skadestånd.

Enligt uppgifter i flera branschmedier så har ägarna till containerfartyget Ever Given – japanska företaget Shoei Kisen Kaisha Ltd – nu nått en överenskommelse om beloppet på det skadestånd som ska betalas till de egyptiska myndigheterna, som ersättning för Egyptens kostnader och inkomstbortfall på grund av Ever Givens grundstötning i Suezkanalen.

Vilket belopp det handlar om är inte helt klart. Försäkringsbolaget har tidigare erbjudit 150 miljoner dollar, medan SCA från början krävde 916 miljoner dollar. Brittiska P&I Club, bolaget som Ever Given är försäkrat hos – uppger dock för branschtidningen the Loadstar att Ever Givens ägare och den egyptiska kanalmyndigheten (SCA) nu är överens.

Det var den 23 mars som Ever Given – ett av världens idag största containerfartyg – kom ur kurs i en storm under sin färd norrut i Suezkanalen och sedan grundstötte och blockerade hela kanalen.