Eways tar in kapital för att utöka laddnätverk

Laddoperatören Eways har tagit in 70 MSEK i nytt kapital från AltoCumulus Asset Management (del av Axel Johnson Group), Ålandsbanken Nordiska Småbolag och Knutsson Holdings. Kapitalet ska användas för att utöka företagets digitala erbjudande och etablering i Europa.

Petra och Niclas Sahlgren, grundare av Eways. Foto Eways

Investerarna har utöver det nya kapitalet också köpt aktier i företaget från befintliga aktieägare för motsvarande 20 MSEK, vilket gör att den totala investeringen landar på 90 MSEK. Att använda kapitalet för en expansion i Europa är ett steg på vägen för att göra företaget internationellt.

– Vi är överväldigade över det stora intresset från investerare och det är med glädje som vi nu välkomnar Altocumulus, Ålandsbanken Nordiska Småbolagsfond och Knutsson Holdings. Vi vill vara en kraft som hjälper miljoner bilägare att bli fossilfria och nu kan vi öka farten ytterligare, kommenterar Niclas och Petra Sahlgren, grundare av Eways.

Företagets styrelse har även fattat beslutet att ansöka om notering av företaget på Nasdaq First North Growth Market under 2022.

ABG Sundal Collier är finansiell rådgivare till Eways i den föreliggande kapitalanskaffningen och den planerade börsnoteringen.