Eways vinner upphandling för laddstationer

Laddoperatören Eways har vunnit Statens Fastighetsverks upphandling av laddstationer och tillhörande tjänster. Fastighetsbeståndet består av allt från slott till domstolar och museer.

Upphandlingens mål är att säkerställa Statens Fastighetsverks befintliga och kommande behov av att kunna avropa laddstationer med tillhörande tjänster. Laddoperatören övertar också driften av befintliga laddstationer.

– Det är oerhört spännande att inleda ett samarbete med Statens Fastighetsverk vars bestånd består av slott, parker, regeringsbyggnader, domstolar, teatrar och museer – platser som vi alla känner väl och besöker, kommenterar Robert Hägg, säljchef på Eways.

Statens Fastighetsverk har ett bestånd på 2 300 fastigheter, bebyggda med cirka 3 100 byggnader och 6,5 miljoner hektar mark.

– Den allt snabbare elektrifieringen är en av de viktigaste och mest spännande trender vi ser i samhället just nu. Inom vårt uppdrag ska vi verka för en hållbar förvaltning till nytta för ägare, hyresgäster och besökare. I det är samarbetet med Eways viktigt, kommenterar Johanna Fredriksson, energiingenjör på Statens Fastighetsverk.