Exporten ökar via Stockholm Norvik Hamn

Exporten av skogsprodukter fortsätter öka från containerterminalen i Stockholm Norvik Hamn. Tillgången av tomcontainrar från importsidan kan också användas på plats för hamnens export, snarare än att skickas runt i landet.

Sedan mitten av juni förra året har Stockholm Norvik Hamn i samarbete med speditören Holship hanterat export av containerlaster i form av skogsprodukter. Under året har volymerna ökat markant. Lasten består av skogsprodukter i form av bland annat träd, timmer och papper som går med oceangående fartyg och har slutdestinationen Fjärran Östern.

– Exporten från Stockholm Norvik Hamn har gått otroligt bra trots en globalt exceptionellt turbulent containermarknad. Stockholm Norvik Hamn ger oss en fantastisk möjlighet till effektiv exporthantering i en region som historiskt varit väldigt importinriktad, kommenterar Daniel Hermansson, vd för Holship Sverige AB.

Stockholm Norvik Hamn spelar med sitt unika läge en viktig roll på den svenska exportmarknaden. Hamnen har kapacitet och service för att tillgodose svensk exportindustris behov av effektiva och hållbara godstransporter.

– Som stor importhamn med överskott av tomcontainrar kan vi göra en betydande skillnad och tillgodose exportindustrins behov av fungerande infrastruktur. Istället för att flytta runt containrar i hela Sverige kan vi i Stockholm Norvik Hamn bidra till en mer hållbar och kostnadseffektiv hantering, kommenterar Nicklas Ebersson, marknadsansvarig gods på Stockholms Hamnar.