Express Delivery Sweden AB blir EDS Logistics

Speditören Express Delivery Sweden AB vill växa, och bytte därför vid årsskiftet kostym och namn till EDS Logistics. ”Vårt gamla namn hade blivit begränsande”, förklarar speditörens country manager Alexander Ellerström.

Express Delivery Sweden grundades av Fredrik Edeland 2011, även grundare av Sendify AB, och hade som första inriktning att erbjuda mer komplicerade leveranser och nischa sig inom främst expressleveranser. År 2017 valde de att ISO-certifiera sig och inrikta affären mot större industriföretag inom Sverige, som ett komplement till upphandlade flöden främst inom tidskritiska transporter. Alexander Ellerström var förste anställd i bolaget, med start 2013.

– För en del av våra mindre kunder har vi en ”kontrolltorns-verksamhet” där vi agerar som kundens externa logistikavdelning och hanterar hela deras logistikbehov. För de större kunderna handlar det framförallt om att leverera gods som är tidskritiskt, med fokus på korta ledtider och proaktiv kommunikation, till exempel komponenter för att hålla igång produktion alternativt tidsbestämda leveranser mot fartygsindustrin, berättar Alexander Ellerström.

Går inte att säkra upp

Under de senaste ett och ett halvt året har EDS, som omsatte 98 miljoner 2022 och har 12 anställda i Stockholm och Göteborg, jobbat med att re-branda och bredda verksamheten. Man utvecklas från att enbart vara speditören för de snabba leveranserna till en aktör som erbjuder globala logistiklösningar med flyg-, väg- eller sjöfrakt.  Målet är att vara delaktig i hela logistikkedjan och vara den enda kontaktpunkten.

– Expressleveranser går inte att säkra upp, vi jobbar mot behov. För att kunna säkra vår existens långsiktigt vill vi bredda vår verksamhet, säger Alexander Ellerström.

Syskon med Sendify

– Processen med namnbytet är igång och vi heter EDS Logistics, i stället för Express Delivery Sweden, vilket känns lättare att jobba med – annars tror företag att vi enbart jobbar med expressleveranser vilket inte stämmer.

EDS Logistics är syskonbolag med Sendify, en digital logistik plattform där små till medelstora företag kan boka frakt genom en rad transportörer till ett attraktivt pris. En tanke med EDS breddning av erbjudandet är att ihop med Sendify vara heltäckande inom logistik för alla typer och storlekar  av bolag.   

– De har det standardiserade erbjudandet, och vi är mer specialiserade och framförallt bidrar vi med den nära relationen. Vi är den personliga speditören som svarar i telefon dygnet runt – skillnaden framöver är att vi kommer ta ett större ansvar för våra kunders hela logistikkedja, berättar Alexander Ellerström.

Av Klara Eriksson