Facken tar strid mot Amazon

Hos Kuehne Nagel i Eskilstuna finns för första gången någonsin kollektivavtal på ett Amazon-lager. Men experterna varnar för ett race mot botten vad gäller arbetsvillkoren även här.

– Internationellt är vi avundsjuka på den svenska modellen, och Amazon är motsatsen till den, sa Steven Cotton, generalsekreterare för Internationella Transportfederationen, vid ett webinar om Amazons sverigelansering, arrangerat av fem svenska fackförbund. 

Amazons antifackliga arbete och internationellt sett usla arbetsvillkor oroar de svenska fackföreningarna. Lagom till  Black Friday den 27 november anordnade Transportarbetareförbundet, Handels, Seko, Unionen och Sveriges Ingenjörer ett webbinarium för att diskutera Amazons svenska lansering och vad den innebär för den svenska modellen. På länk fanns inbjudna internationella fackliga representanter, som pekade på att tusentals Amazon-anställda över världen samtidigt som seminariet pågick under Black Friday, strejkade för bättre arbetsvillkor. 

– Amazon är motsatsen till den svenska modellen, deras mål är att tjäna så mycket pengar som möjligt, och oberoende om de driver verksamhet i egen regi eller anlitar andra så handlar det om ett race mot botten vad gäller arbetsvillkor, varnade Steven Cotton och tillade:

Det är ett race mot botten vad gäller arbetsvillkor

– Sverige är ledande vad det gäller fackligt arbete och ögonen är nu på er. Vi hoppas att ni kommer sända dem ett väldigt skarpt budskap. 

Fackförbund över hela jorden arbetar för att anställda hos Amazon ska ha grundläggande rättigheter, vettiga arbetsvillkor och kollektivavtal – ett arbete som är svårt eftersom Amazon på många marknader är så stora att de gått från monopol till rollen som logistikinfrastuktur – och blivit en maktfaktor som är svår att rå på.  

Ulrika Lindstrand.
Foto Sveriges Ingenjörer.

– Sverige kommer vara det första land i världen där de anställda hos en underleverantör till Amazon har kollektivavtal, och det visar styrkan hos er modell och era fackföreningar, sa Christy Hoffman, generalsekreterare för UNI Global Union.

Rädsla för repressalier

Ulrika Lindstrand, förbundsordförande Sveriges Ingenjörer, en av arrangörerna och ett fackförbund som redan har ett femtontal medlemmar som arbetar för Amazon genom Amazon Web Services, berättade att det varit svårt att få dessa att organisera sig fackligt. 

– Vi tror att det beror på en rädsla för repressalier. Vi vet också att många har utländsk bakgrund vilket gör att man kanske inte har med sig den här känslan om vad lokalt fackligt arbete i Sverige kan göra och bidra med, sa hon och tillade att deras engagemang i den här frågan handlar om att värna den svenska modellen, att man inte mjölkar ur det bästa som fredsplikt utan även är med och bidrar, 

– Det är viktigt att vi håller ögonen på dem och försöker få in dem i fållan. Just nu har de kollektivavtal, men vi vet att när de väl etablerar sig har de en tendens att släppa dem och sedan själva gå in och ta över. 

Av Klara Eriksson