Falkenklev Logistik elektriferar lastbilsflottan

Flakenklev Logistik följer upp sin storskaliga satsning på en solcellspark med fem batteridrivna lastbilar och Sveriges största laddplats för el-lastbilar, i samarbete med Scania. Laddstationen kommer finnas vid logistikföretagets depå i Malmö.

Åkeriet Falkenklevs Logistik, idag med en flotta på 22 lastbilar, planerar att elektrifiera hela flottan på sikt. För ändamålet byggs en egen solcellspark som kommer kunna leverera en miljon KWh, men i paketet ingår även att Scania levererar en e-mobilitetslösning som omfattar fem batteridrivna lastbilar och 1,6 MW laddutrustning till Falkenklev Logistik.

Laddplatsen vid företagets depå i Malmö, kan potentiellt kan utökas till att kunna ladda upp till 40 fordon samtidigt, och blir Sveriges största laddstation när den öppnar senare i år.

För att bli mer hållbar, och på det sätt som dieselpriserna stiger, var det tydligt för mig att vi behövde göra någonting.

– Laddstationerna och solcellsparken är en idé jag haft i ett par år. För att bli mer hållbar, och på det sätt som dieselpriserna stiger, var det tydligt för mig att vi behövde göra någonting. Vi har bestämt oss för att elektrifiera vår fordonsflotta. Elen kommer från solkraft, vilket gör den 100 procent förnybar. Det är ett stort ögonblick för oss, säger Falkenklev Logistiks vd Victor Falkenklev i ett pressmeddelande.

Victor Falkenklev
Victor Falkenklev. Foto privat.

Elektrifierar hela flottan

De fem elektriska 4×2 Scanialastbilarna, med karosser byggda av SKAB, kommer användas av åkeriet under sina distributionsuppdrag i Skåne. För Falkenklev Logistik är denna investering ett steg mot målet att elektrifiera hela sin fordonsflotta. Laddstationen i Malmö kommer att tillhandahållas av den finska tillverkaren Kempower och levereras av Scania. Systemet bygger på smart teknik som kan ge energi baserat på antal fordon som laddas samtidigt, med en första maximal output på 250 kW per fordon, och med möjlighet att öka till 320 kW per fordon i framtiden. Man har tagit hänsyn till kommande generationer av laddningsbara lastbilar med större batterier och längre räckvidd, och anpassat stationen till framtidens behov.

– Att bidra med våra e-mobilitetslösningar till ambitiösa projekt är ytterligare bevis för den snabba utvecklingen av elektrifiering inom den tunga transportindustrin, kommenterar Fredrik Allard, Scanias chef för E-mobility. 

Laddstationen, som kostar 18 miljoner att uppföra, är till hälften finansierad av Naturvårdverket, till hälften av Falkenklev Logistik.

– Detta initiativ är ett perfekt exempel på hur nya ekosystem och användarmodeller skapas för att få fram de elektriska lösningar vi verkligen behöver för att fasa ut fossila bränslen från transportsystemet, att göra det hållbart på lång sikt, fortsätter Fredrik Allard.