Familjebostäder ska bli nyckelfria

Familjebostäder inleder nu arbetet med att bli nyckelfria. Det första steget är att bjuda in marknaden till en dialog, därefter sker upphandling av smarta lås som tjänst. Målsättningen är att etappvis införa e-lås på alla lägenhetsdörrar med sikte på ett nyckelfritt 2025.

– Samhällsutvecklingen med ökad grad av digitalisering och ny teknik skapar nya förväntningar och krav hos våra hyresgäster. E-lås ökar tryggheten och kan utveckla servicen för våra hyresgäster, samtidigt som vi kan effektivisera arbetssätt kring dagens nyckelhantering, säger Jonas Schneider, vd Familjebostäder, i ett pressmeddelande.

För hyresgästen är den stora fördelen en enklare och tryggare vardag med möjligheten att nyttja tjänster och service i hemmet. Om nyckeln tappas bort är det enkelt att spärra den och få en ny kod. Hyresgästen kan också välja att släppa in närstående, leverantörer eller till exempel hemtjänst i lägenheten även när de inte är hemma. För Familjebostäder kan arbetssätt effektiviseras ytterligare, dagens nyckelhantering är både kostsam och tidskrävande. 

– Idag har 85 procent av fastigheternas portar elektroniska lås och det här blir nu bolagets nästa steg. Vi ger oss ut och prövar marknaden och vi hoppas kunna sluta ett avtal med rätt leverantör under hösten. Därefter sker ett etappvist införande av låsen i hela fastighetsbeståndet, säger Susanne Kilgren, chef digital utveckling. 

Familjebostäder har valt att inför upphandling bjuda in låsaktörerna på marknaden till en inledande dialog. Bolaget har en förhoppning om att leverantörerna via dialogen går samman och hittar nya innovativa gemensamma lösningar som motsvarar Familjebostäders behov.

Familjebostäder, del av Stockholms stad, äger, utvecklar och förvaltar idag 19 410 hyresrätter som under de kommande åren kommer att utökas med minst 5 000 nya bostäder.