Färjelinjen Göteborg – Fredrikshamn elektrifieras

Stena Line presenterade planen på att elektrifiera ropax-linjen Göteborg–Fredrikshamn i februari i år. Nu har avtal tecknats med Fredrikshamns kommun och hamnbolag, som kommer bidra med laddinfrastruktur på danska sidan. Projektet att starta “världens första fossilfria färjelinje i sitt slag” på sträckan Fredrikshamns–Göteborg, kan därigenom starta. Målet är batteridrift till 2030.

Färjerederiet Stena Line, Fredrikshamns kommun och Fredrikshamns Hamn undertecknade idag ett avtal om att öka takten i omställningen av transportsektorn, genom att sätta in två batteridrivna Stena Elektra-färjor på linjen Göteborg-Fredrikshamn senast 2030 och genomföra de investeringar som krävs på land.

– Stena Elektra är ett fantastiskt projekt för Fredrikshamn. Vi vet av erfarenhet att när kommunen går före, följer näringslivet och privatpersoner oss i de gröna fotspåren. Vår stad och Stena Line har länge haft en nära relation, men detta ambitiösa avtal är inte bara viktigt för oss – det ger ringar på vattnet i hela Danmark, kommenterar Birgit Hansen, kommunstyrelsens ordförande (S) i Fredrikshamns kommun.

Niclas Mårtensson, Birgit Hansen och Mikkel Seedorff Sørensen. Foto Stena Line.

Stena Line inledde tidigare i år samarbetet Tranzero Initiative tillsammans med Volvokoncernen, Scania och Göteborgs Hamn, och planen på en batteridriven färjelinje presenterades i samband med det. Syftet är att minska koldioxidutsläppen kopplade till Göteborgs hamn – den största hamnen i Norden – med 70 procent till 2030. I och med dagens avtal med Fredrikshamns kommun och hamn blir kedjan komplett.

– Vi ligger redan tio år före den internationella sjöfartens mål för minskning av koldioxidutsläpp, men med Stena Elektra tar vi ytterligare ett stort kliv på Stena Lines hållbara resa, kommenterar Stena Lines vd Niclas Mårtensson, som även är ledamot i regeringens Elektrifieringskommission.

För att ett rederi ska kunna satsa på batteridrivet, krävs dock att infrastrukturen på land, med exempelvis hållbara laddmöjligheter, måste utvecklas parallellt. Därför krävs ett partnerskap med samtliga berörda aktörer. I det avtal som undertecknades idag förbinder sig Fredrikshamns hamn att säkra den nödvändiga infrastrukturen i hamnen och dess omgivning på den danska sidan.

– Att vi nu tar steg mot att göra linjen Göteborg-Fredrikshamn helt oberoende av fossila bränslen är inte bara positivt för oss, utan för hela Kattegattregionen, kommenterar Mikkel Seedorff Sørensen, vd för Fredrikshamns Hamn.

Stena Elektra, batteridrivet ropax-fartyg. Foto Stena Line.

Fakta om Stena Elektra:

  • Två fossilfria RoPax-färjor
  • Linje: Fredrikshamn – Göteborg
  • Börjar trafikera linjen senast 2030
  • Batteridrivna med kapacitet om cirka 60-70 MWh, laddas i hamn
  • Landinfrastruktur: Behov av en högspänningskabel för landström på omkring 30-40 MW
  • Överfartstid: 3 timmar, med en timmes turnaround-anlöp/laddningstid
  • Längd: Cirka 200 meter
  • Frakt- och bilkapacitet: Cirka 3 000 lastmeter
  • Passagerarkapacitet: 1 000-1 500 passagerare

Av Klara Eriksson