Färjerederiets elfärjor får namn efter svensk natur

De två första av Trafikverket Färjerederiets nya självkörande färjor, som byggs i Nederländerna, har fått sina namn. De kommer heta Alvaret och Abisko för att hylla det svenska landskapet, enligt Sjöfartstidningen.

I höstas gjorde Färjerederiet en av sina största investeringar någonsin när de upphandlade fyra nya, eldrivna och självkörande färjor som ska trafikera Ljusteröleden och Vaxholmsleden i Stockholms skärgård. Den totala investeringen uppgår till en miljard kronor.

Sjöfartstidningen rapporterar att Färjerederiet vill hylla det svenska landskapet och naturen när de nya färjorna namnges. Därför kommer de första två färjorna få namnen Alvaret och Abisko.

Autonoma elfärjorna byggs i Nederländerna

Färjorna byggs nu hos det nederländska varvet Holland Shipyards Group som vann upphandlingen om bygget av elfärjorna. De kommer i första hand drivas på el men har backupmotorer som ska drivas med HVO-diesel. I första steget gäller avtalet två frigående hybrid-elfärjor med tillhörande infrastruktur.

Färjorna utrustas med smart teknik och ska kunna korsa färjeleden med “endast en knapptryckning”. Vid ankomst förtöjer de helt själva och fäller upp bommarna så att bilarna kan köra av. Vid lossning och lastning laddas batterierna med landström.

Den första färjan ska levereras sommaren 2024, sedan kommer de andra tre med ungefär ett års mellanrum.