Färre butiker – men lågpris står sig

Den senaste butikskartläggningen från HUI visar att det totala kedjebutiksbeståndet i Sverige minskade med 530 butiker 2021, vilket motsvarar ett tapp på 3 procent. Lågprishandeln fortsätter gå mot strömmen och står för en stor del av butiksöppningarna, medan klädhandeln är den bransch som haft det största tappet i antalet kedjebutiker.

HUI Research har på uppdrag av Handelsrådet tagit fram en genomlysning av Sveriges butiker, där butikshandelns struktur och utveckling i Sverige kartläggs. Den senaste butikskartläggningen visar att det totala butiksbeståndet i Sveriges kedjor minskade med 530 butiker under år 2021, vilket motsvarar ett tapp på 3 procent. Relativt många butiker har stängt men det är framför allt få butiker som öppnat under pandemin.

Likt i fjol fortsätter lågprishandeln växa och vara det segment inom den fysiska handeln som genomför många etableringar. Lågpris stod för 21 procent av alla öppningar bland kedjebutikerna 2021, i snitt öppnade två lågprisbutiker per vecka under året.

Emma Hernell. Foto HUI

– Under de senaste åren har lågpris varit ett segment som blomstrat i den fysiska handeln, och nu när vi går in i oroliga ekonomiska tider är det troligt att lågprishandeln kommer fortsätta växa, kommenterar Emma Hernell, vd på HUI.

Klädhandeln är den bransch som haft den största nettominskningen i antalet butiker mellan 2017 och 2021. Totalt har kedjebutiksbeståndet i klädhandeln minskat med 730 butiker under perioden, vilket betyder att nästan var fjärde kedjebutik inom klädhandeln som fanns 2017 har stängt idag.

– En hög andel av stängningarna drivs av konkurser, men klädhandeln är även en bransch där digitaliseringen kommit långt och där kedjorna har en utmaning både i internationell konkurrens, men även i att optimera sitt butiksnät för att på bästa sätt maximera kundmötet i de olika försäljningskanalerna, kommenterar Emma Wähl, analytiker på HUI.