Fartygsköerna växer i USAs hamnar

Just nu köar mängder av containerfartyg utanför USAs två största containerhamnar: Port of Los Angeles och Port of Long Beach på landets västkust. Orsaker är ökad amerikansk prylkonsumtion, godsobalanser och coronautbrott i hamnarna. 

Godsobalansen i de globala försörjningskedjorna fortsätter att orsaka problem. Bland annat har vi de senaste månaderna sett kraftigt höjda fraktpriser på containertransporter från Asien till Europa, på grund av brist på tomcontainrar i framförallt Kina. Handelskriget mellan USA och Kina har drivit på den godsobalans som funnits, där ännu mindre gods än tidigare nu exporteras från USA till Kina. Samtidigt har pandemin gjort att importen från Asien till USA ökat kraftigt under andra halvåret 2020, vilket förstärker obalansen. 

Gene Seroka. Foto Port of Los Angeles

Ökade importvolymer

Los Angeles hamn hanterade drygt 9,2 miljoner TEU under 2020, vilket är en minskning med 1,5 procent mot 2019. Dock var det främst under det första halvåret som volymerna sjönk. Under andra halvan av 2020 så ökade importvolymerna med hela 42 procent, då USA på grund av nedstängningar gått från att konsumera tjänster till varor.

– Vår containerverksamhet 2020 var den mest oregelbundna vi någonsin har sett med volymer som sjönk nästan 19 procent under årets första fem månader, följt av en oöverträffad andra halvlek, sa Port of Los Angeles vd Gene Seroka vid en presskonferens i förra veckan.

Andelen containrar som går tomma tillbaka till Asien har ökat markant under det senaste året. Enligt Gene Seroka är det bara en av fyra containrar som återvänder till Asien lastad med gods just nu. 

Bara en av fyra containrar återvänder till Asien lastad med gods

Long Beach hamn hanterade i sin tur drygt 8,1 miljoner TEU, vilket är en ökning med 6,3 procent mot 2019, och ett historiskt volymrekord för hamnen.

Coronautbrott i hamnarna 

Nu tampas hamnarna med en växande eftersläpning i produktionsvolymer, och många containerfartyg från främst Asien har tvingats ligga ankrade utanför hamnarna i väntan på att lossas.  

(I förra veckan låg som mest 62 fartyg ankrade i San Pedro Bay. Video: U.S. Coast Guard Petty Officer First Class Richard Brahm)

Att Los Angelesområdet just nu är epicentrum för USAs corona-spridning har också gjort att hamnarna drabbats av sjukdomsutbrott bland de anställda, vilket stört produktionen ytterligare. Just nu är omkring 800 av de totalt ca 15 000 hamnarbetarna i de båda hamnarna borta på grund av sjukdom eller karantän. En lobbyinsats pågår nu för att hamnarbetare ska prioriteras i vaccinationsprogrammen.

– Vi måste få våra anställda vaccinerade. Men i första hand beror väntetiderna på en pandemidriven köpkraft, som inte liknar någonting vi någonsin har sett, säger Seroka, som räknar med att det kommer att finnas fartyg för ankar ända fram till sommaren. 

Och nu växer köerna för att lasta och lossa i hamnen. Den 17 februari låg totalt 113 fartyg i hamn eller väntande utanför de två hamnarna, där väntetiden att få lossa nu är minst en vecka, och ofta uppåt två veckor. Som mest låg 62 fartyg ankrade i San Pedro Bay under förra veckan.

Antal ankrade fartyg i San Pedro Bay och förtöjda i Los Angeles och Long Beach 2019-2021. Data: Marine Exchange of Southern California

Trycket fortsätter öka

I Los Angeles ökade volymerna med 3,6 procent under januari 2021. Det var den sjätte månaden i rad som hamnen ökade jämfört med året innan. Long Beach hamn hade samtidigt en volymökning på hela 22 procent i januari, vilket är ett historiskt volymrekord för januari för hamnen. Samtidigt ökade hamnens export av tomcontainers med 34,6 procent under januari.

Båda hamnarna tror att volymökningen på importsidan kommer att fortsätta. 

– Alla indikationer pekar mot ett starkt importflöde under de närmaste månaderna, säger Seroka. 

Framförallt är det e-handeln som ökat, och det senaste halvåret har e-handeln ökat med över 50 procent i USA. Samtidigt har landets export totalt sett minskat under 25 av de senaste 27 månaderna.

– Det vi upplever är enkelriktad handel, vilket har skapat utmaningar för hela försörjningskedjan, säger Gene Seroka.

Av Hilda Hultén