Fastpartner hyr ut i Arlandastad

Fastpartner har tecknat två hyresavtal i Arlandastad med Cramo AB och Arlandastad Bil AB. Dessa uthyrningar innebär en vidareutveckling av fastigheten Märsta 24:4 där befintliga byggnader renoveras samt att en ny byggnad uppförs på fastigheten. 

Hyresavtalet med Cramo AB avser cirka 7 500 kvadratmeter lager, kontor och utbildningslokaler samt cirka 15 000 kvadratmeter uppställningsyta. Anläggningen blir Cramos största liftcenter i regionen. Hyresperioden är 10 år med inflyttning i början av år 2022. Anpassningar av lokalen kommer att påbörjas omgående vilket kommer att lyfta den befintliga fastigheten såväl interiört som exteriört.

Hyresavtalet med Arlandastad Bil AB är på 10 år och innebär uppförande av en ny bilhall på cirka 2 800 kvadratmeter. Projektet har påbörjats och färdigställs med inflyttning andra kvartalet nästa år. Hyresgästen skall bedriva nybilsförsäljning av person- och transportbilar.

– Det är mycket glädjande för Fastpartner att kunna presentera två betydande uthyrningar i vårt företagskluster i Arlandastad. Trots utmanande tider är efterfrågan god på dessa typer av ytor. I och med uthyrningarna är den befintliga byggnaden fullt uthyrd och vi har även lyckats vidareutveckla fastighetens stora markyta, kommenterar Patrik Arnqvist, regionchef på Fastpartner.

– Det är också glädjande att Fastpartner i och med dessa två projekt kommer ett steg närmare målet om att 80% av fastighetsvärdet skall vara miljöcertifierat till år 2025. Både Cramos och Arlandastad Bils lokaler kommer att miljöcertifieras med målet att uppnå miljöcertifieringen Miljöbyggnad Silver, avslutar Andreas Ågren, Förvaltare på Fastpartner.