Felaktig exportstatistik ska rättas till

I november släppte Mellansvenska Handelskammaren en rapport som visade att stora delar av Dalarnas exportvärde rapporteras till andra områden i Sverige. Nu kan dock den missvisande statistiken vara på väg att rättas till.

Mellansvenska Handelskammarens rapport visar bland annat att stora delar av Dalarnas exportvärde rapporteras till andra delar av Sverige då några av de största exportörerna har huvudkontor som ligger utanför länet. Rapporten visar att Dalarnas egentliga exportvärde är dubbelt så stort jämfört med den offentliga statistiken från SCB.

Riksdagsledamoten Patrik Engström refererar, i en skriftlig fråga till ansvarig minister, till Handelskammarens rapport och lyfter allvaret i den missvisande bilden. Han avslutar med följande fråga:

”Vad avser statsrådet göra för att försäkra sig om att de underlag myndigheterna lämnar ger en korrekt bild av alla landsändars bidrag till tillväxten?”

I svaret till riksdagsledamot Patrik Engström skriver civilminister Lena Micko bland annat:

”I syfte att förbättra den regionala exportstatistiken genomför SCB, på uppdrag av Tillväxtverket, en pilotstudie för att utveckla metoder som gör det möjligt att presentera regionalt fördelad statistik över varuexport och tjänste­export. Statistiken ska presenteras utifrån ett antal angivna variabler, och vara baserad på arbetsställen. SCB ska redovisa uppdraget senast den 20 maj 2021.”

– Det är jättebra att frågan lyfts till regeringen, det här är en viktig fråga som påverkar utvecklingen i vår del av landet. Att man nu tittar på möjligheten på att mäta exportvärdet på ett nytt sätt är något som kan få stor betydelse för industrin i vår region, kommenterar Antti Vainio, näringspolitisk chef på Mellansvenska Handelskammaren.