Fillngo rullar ut mobila tankstationer vid byggen

För två år sedan driftsattes Sveriges första mobila tankstation för HVO-bränsle på bygget av Ebbespark i Linköping. Innovationen har hittills resulterat i 250 ton lägre utsläpp och tidsbesparing för byggentreprenörerna. Nu har Energifabriken, som äger tanken, startar bolaget Fillngo – som ska sprida konceptet över Sverige.

Bygglogistik är komplicerat, eftersom i stort sett en “fabrik” ska byggas upp vid varje byggplats och personal, material, maskiner och verktyg ska finnas på rätt plats vid rätt tidpunkt.

I stadsdelen Ebbepark som byggs i Linköping erbjuder fastighetsägarna Sankt Kors, Stångåstaden och Lejonfastigheter en testbädd för innovation och forskning inom hållbar samhälls- och stadsutveckling. Per Lindahl på Östergötlands logistikkluster, som också är delaktiga i forskningsprojektet Fossilfri bygglogistik, kom på idén att placera en mobil HVO-tank på området. Nu har den funnits i två år och resultatet är tydligt: förutom minskade koldioxidutsläpp har byggentreprenörerna kunnat spara tid, och därmed även kostnader.

Över 90 000 liter HVO-bränsle har tankats i Ebbepark och möjligheterna framåt bedöms som så intressanta att bolaget Energifabriken, ägare av HVO-tanken, startat dotterbolaget Fillngo. Det nya bolaget ska fokusera på att få ut mobila tankstationer på byggen i hela Sverige.

– I dagsläget erbjuder vi mobila tankstationer på 20-tal platser. Vi ser verkligen att branschen vill ta sig an utmaningen och potentialen finns att framöver minska utsläppen från bygglogistik i Sverige med ytterligare hundratusentals ton, kommenterar Victor Johansson, produktchef på Fillngo.

Efter en viss skepsis från byggentreprenörernas sida, delvis på grund av det något dyrare HVO-bränslet, placerades tanken på byggområdet så att de själva kunde testa utan krav och avtal. Med en nära placering och digital hantering av kvitton sparades både tid, kostnader och slitage på maskinerna, vilket kompenserade för det högre priset på bränslet.

– Att kunna använda Ebbepark som en testbädd för att realisera innovativa idéer och se hur de fungerar i verkligheten öppnar upp många möjligheter. HVO-tanken är ett av våra mest lyckade projekt hittills och det är väldigt glädjande att konceptet nu sprider sig till andra platser i landet, kommenterar Sara Malmgren, projektledare för Testbädd Ebbepark.

Erik Zackrisson, maskinansvarig på ED Bygg är en av entreprenörerna som använt tanken flitigt. Foto Hejdlösa Bilder

Fakta: Projekt Fossilfri bygglogistik

Forskningsprojektet är finansierat av Triple F, en forsknings- och innovationssatsning av Trafikverket för att bidra till det svenska godstransportsystemets omställning till fossilfrihet, och drivs av Linköpings Universitet. Det syftar till att öka kunskapen om samhällets samlade byggtransporter, samt ta fram en kravplattform för en fossilfri bygglogistik.

Cirka 19 000 byggprojekt pågår just nu runt om i landet, och transporter till och från dessa projekt står för 20% av all transporterad vikt i Sverige. Att ställa om bygglogistiken är ett viktigt steg för att Sverige ska kunna uppnå fossilfrihet 2045.

Rapporten ”An HVO-tank on site” av forskarna Stefan Engevall och Anna Fredriksson vid Linköpings Universitet, är en del av projektet och har specifikt tittat närmare HVO-tanken i Ebbepark, och hur en sådan lösning påverkar entreprenörernas arbete.

Övriga deltagande organisationer är VTI, Logistikkluster Östergötland, Renall, Servistik, Almroths, RagnSells, Suez, Energifabriken, Peab, NCC, Sankt Kors, Stångåstaden, Hyresbostäder och Sveriges Byggindustrier.