Finalist nr 1: Från ödefabrik till bubblande livsmedelskluster

I Findus gamla ärtfabrik i Bjuv har Foodhills Fastigheter på fyra år byggt upp ett sjudande livsmedelskluster, med 34 verksamma företag och drygt 2 000 anställda. Satsningen är en av fyra finalister till priset Årets logistiketablering 2022, som delas ut på mässan Logistik & Transport i Göteborg den 9 november.

– Det här är ett fantastiskt läge för livsmedelsutveckling och viktigt för bygden att den här satsningen görs, säger Foodhills Fastigheters vd Mikael Halling. 

2016 kom dråpslaget för Bjuv utanför Helsingborg, när Findus meddelade att man tänkte lägga ned sin ärtproduktion på orten. 2017 avskedades de sista 450 anställda, och kvar fanns 100 000 kvm tomma, nedgångna produktionslokaler. 2018 tog Foodhills Fastigheter över lokalerna. Sedan dess har hundratals miljoner investerats i att rusta upp anläggningen. 

– När vi fick tillträde till fabriken våren 2018 var det helt öde här: Taken läckte, all utrustning var borta och produktionen var nedlagd. Bygden hade förlorat sin näst största arbetsgivare, vilket var ett hårt slag, berättar Mikael Halling, vd för Foodhills Fastigheter.  

Michael Halling och Karl Beckman på Findus gamla fabrik i Bjuv, som på fyra år gått från öde till att hysa 34 företag och vara arbetsplats för över 2 000 personer. 
Foto Hilda Hultén.

Han har arbetat för Bjäre-sonen Erik Paulsson – som genom Backahill och Catena äger Foodhills Fastigheter –  i decennier; först i Peab och sedan i Birsta Fastigheter – Sveriges första logistikfastighetsbolag som senare blev Brinova och därefter Catena. 

– År 2017 tänkte jag gå i pension från Catena, men då ringde Erik och sa att och att han behövde mig till att bygga upp verksamheten i Bjuv. 

Ultimata ärtförhållanden

Ärtproduktionen i Bjuv startade på 1950-talet och som mest producerade Findus 30 000 ton ärtor per år här. Men året efter att Nomad Foods köpte Findus 2015 kom beskedet att ärtproduktionen skulle flyttas till Tyskland. 

– Den skånska jorden och klimatet här är idealiskt för ärtodling, kvaliteten är den bästa i Europa. Bjuvs ärtjordar kan liknas vid vinområden som Alsace. Det är obegripligt att man valde att lägga ned, jag kan faktiskt inte förstå det, säger Mikael Halling. 

2017 lämnade Findus Bjuv och lade ned ärtproduktionen på orten efter 70 år. Idag är produktionen på väg mot samma nivåer som tidigare under Foodhills ledning.   
Foto Foodhills

Sedan 2018 har Foodhills successivt rustat upp fastigheterna och nya företag har etablerat sig i klustret för “framtidens cirkulära livsmedelsproduktion”. Idag huserar 34 företag i anläggningarna, bland dessa Sydgrönt, Lantmännen, Nowaste, Glimåkra Åkeri, Nutrifood, Hellofresh och så Foodhills AB, som nu bygger upp ärtproduktionen igen. 

Ärtorna som odlas här har den högsta kvaliteten i Europa, de kan liknas vid Grand Cru-vin från Alsace

– Vi producerade 11 000 ton i år, vilket var något lägre än planerat, vädret var inte med oss. Nästa år är målet 15 000 ton plus 1 000 ton eko-ärtor. Sen ska vi kika på att investera i en till produktionslinje, berättar Foodhills vd Karl Beckman, som märker ett stort intresse från odlarnas sida. 

– Ärtor är en bra avbrottsgröda och de stigande priserna på kväve gör att kalkylen blir bättre, det behövs inget kväve till ärtodling. 

I anläggningen finns flera startups och foodtech-bolag, där den röda tråden är att skapa hållbar, resurssnål mat – ofta av restprodukter från ärtodlingen. 

– Ärtor måste frysas inom tre timmar efter skörd för att klara kvalitetskraven, lyckas man inte med det hamnar de på tippen. Nu tas dessa ärtor tillvara, bl a av Gropro som utvinner ärtprotein och Carbiotics, som utvinner ärtfibrer. 

Vid fabriken byggs nu växthus och livsmedelsutveckling och det gamla reningsverket ska bli en del i den fiskodling som Nordic Salmon planerar att starta.

– Reningsverket gör att man kan skapa ett slutet ekosystem, där vattnet från fiskodlingen renas biologiskt. Näringen som produceras kan sedan användas för odling, förklarar Mikael Halling.  

I november flyttar Hellofresh in i den 27 400 kvm stora, nybyggda anläggningenintill fabriksområdet  i Bjuv. Foto Hellofresh.

Nytt lager för Hellofresh

Den största arbetsgivaren i anläggningen är det tyska matkasseföretaget Hellofresh, som flyttade in hösten 2019 och som idag hyr närmare 15 000 kvm i fabriken. Från Bjuv försörjer bolaget Sverige och Danmark med middagskassar. Verksamheten växer och i november flyttar man in i en 27 400 kvm stor, ny fastighet intill fabriken, som Foodhills Fastigheter byggt.

Lagret certifieras med Miljöbyggnad Silver och på taket installeras solceller. Med nybygget är nu 80 000 kvm av totalt 110 000 kvm på fabriksområdet uthyrt, och totalt arbetar över 2 000 personer i livsmedelsklustret i Bjuv. På Findus glansdagar var den siffran som mest 1 200 personer. 

Erik Paulsson. Foto Backahill 

– Det är nog det jag är mest stolt över – att vi lyckats skapa så många jobb och fått Bjuv att leva upp igen, säger Mikael Halling. 

Brinner för bygden

Totalt sett har Erik Paulssons bolag  investerat närmare 800 miljoner kronor i Bjuv. Erik Paulsson och hans bror Mats är uppväxta inte långt från Bjuv och inledde sin bana med att hjälpa lantbrukare på Bjärehalvön med renhållning och soptömning – en verksamhet som så småningom växte till entreprenad- och byggföretaget PEAB. 

Foodhills har hittills varit ett blödande förlustprojekt, men även på den fronten ljusnar det, menar Mikael Halling.

–  Vid start stod vi med driftkostnader på 40 miljoner per år, banklånen för köpet och och hundratals miljoner i investeringar framför oss. I år räknar vi med att nå svarta siffror. Långsiktigt är det här en lönsam investering, det är jag helt övertygad om. 

Av Hilda Hultén