Findus Sverige satsar på fossilfria kundleveranser

Findus satsar på fossilfria transporter i samarbete med transportpartnern Tommy Nordbergh Åkeri.

Som en del i arbetet med hållbar logistik har Findus gått med i Fossilfritt Sveriges transportutmaning, där målet är att alla inrikestransporter ska vara fossilfria senast år 2030. För att uppnå detta har man fördjupat samarbetet med transportpartnern Tommy Nordbergh.

Findus genomför årligen ca 4 000 kundleveranser i Sverige, som nu kommer ske fossilfritt, med hjälp av biodiesel: HVO.

– Genom att enbart köra fossilfria kundleveranser minskar våra utsläpp med 84 procent. Satsningen är en del av Findus långsiktiga strategi för en hållbar framtid för miljö och människa, lokalt och globalt. Det gäller hela vår produktionskedja, inklusive val av transporter, kommenterar Louise Sjögren, leveranschef på Findus Sverige.

– Genom att anta Transportutmaningen vill vi på Findus bevisa för andra och för oss själva att det går att ställa om till fossilfria transporter i Sverige, kommenterar Anna Jarleman, nordisk hållbarhetschef på Findus.