Finsk mjölkgård producerar biogas från kogödsel

Den finska mjölkgården Vuorenmaa använder kogödsel från sina 180 kor för att producera biogas. Biogasen används för att generera el och värme till gården. Nu har den för första gången också använts för att tanka en av Valios mjölklastbilar.

Vuorenmaa mjölkgård ligger i Haapavesi och har 180 kor. Gården har producerat egen biogas med hjälp av kogödsel i en egen anläggning i flera år. Tidigare har biogasen använts för el och värme. Nu har funktionaliteten i verket utökats till att även kunna producera biogasbränsle.

– Vuorenmaa-gårdens biogasanläggning producerar just nu ungefär 1 900 Mwh biogas varje år. Vi gjorde en översyn av anläggningens utrustning och bestämde oss för att utöka dess funktionalitet till att producera biogasbränsle. Mjölklastbilen från vårt lokala mejeri i Haapavesi kan tanka på gården samtidigt som de hämtar vår mjölk, kommenterar Janne Vuorenmaa som driver gården tillsammans med sin bror och familj.

I Finland får man ungefär 15 miljoner ton gödsel varje år. Att använda biogas gjord av kogödsel är något helt nytt som Vuorenmaa menar kan hjälpa till att minska utsläppen från jordbruk. Och ge nya inkomster.

– Biogasanläggningen är en del av vår gårds vanliga näringscykel. Processen transformerar näringsämnena i gödslet till en form som är mer användbar på åkrarna. När vi behöver köpa mindre gödsel gynnar det både miljön och våra konton. Att sälja gårdsproducerat bränsle är en annan affärsmöjlighet, kommenterar Janne Vuorenmaa.

Valios mjölklastbilar går idag huvudsakligen på diesel. Företaget menar att med biogas kan de minska sina bränsleutsläpp med upp till 85 procent.

– Samtidigt kan mjölkgårdens eget koldioxidavtryck gå ner avsevärt, med en fjärdedel eller femtedel, beroende på hur man räknar, kommenterar Petteri Tahvanainen, utvecklingschef för Valio.