Finska Posti investerar 100 miljoner euro i nytt logistikcenter

Posti fortsätter omställningen till paketverksamhet och logistik genom att planera för ett logistikcenter i södra Finland. Bolaget kommer investera över 100 miljoner euro för att möta behoven från den växande e-handeln.

Efterfrågan på hemleveranser har ökat drastiskt under pandemin då allt fler vänder sig till e-handeln. Under 2021 ställde Posti om verksamheten från ett fokus på brevtjänster till att paketverksamhet och logistik ska vara kärnan i bolagets tillväxt. Nu tar de nästa steg i den nya strategin och planerar att investera i ett nytt, stort logistikcenter i Finland.

– Vi väntar oss att e-handelsmarknaden kommer fördubblas till slutet av detta årtionde. För att bidra till och stötta e-handelns tillväxt planerar vi att investera mer än 100 miljoner euro i ett nytt logistikcenter i Finland, kommenterar Turkka Kuusisto, vd för Posti-gruppen.

Var logistikcentret kommer hamna är ännu inte bestämt, ett beslut ska fattas under 2022–2023 när planeringen har kommit längre. Om allt går som det ska kommer anläggningen kunna startas upp tidigast under slutet av 20-talet. Dagens sorteringsanläggningar kommer fortsätta stötta den växande e-handeln, men mer kapacitet och modernare teknik behövs.

Turkka Kuusisto, vd för Posti-gruppen. Foto Posti.

– Investeringen är betydande och helt i linje med vår strategi då den kommer stärka vår förmåga att leverera effektiva, snabba och optimerade tjänster enligt våra kunders behov, med hänsyn till hela värdekedjan för e-handelslogistik, kommenterar Turkka Kuusisto.

Nu ska intresserade kommuner och städer i södra Finland kartläggas. Valet av en eventuell byggplats hänger framför allt på dess centrala placering när det gäller tillgänglighet till såväl personal och pendlingsmöjligheter som logistiklösningar, tillgänglig mark, pris samt hur väl Postis hållbarhetsmål kan uppnås där.

Inför projektet har flera undersökningar genomförts, bland annat har Posti sett över olika alternativ för att öka pakethanteringen och kapaciteten för att stödja dem i Finland. Undersökningarna har tagit hänsyn till tillväxtutsikterna för e-handelsmarknaden och, framför allt, förändringen i konsumentbeteende när e-handel blir allt mer populärt. Deras undersökningar visar att e-handeln alltmer koncentreras till tillväxtcentra, där befolkningstillväxten också beräknas bli starkast.

Av Emanuel Lehtonen