Finska Posti ställer om mot paket – tillsammans med personalen

Posti går igenom ”ett utmanande skede” med en snabb omställning från traditionella brevtjänster till dagens pakethantering alstrad av den växande e-handeln. För att klara omställningen med så liten påverkan på personalen i form av uppsägningar, avsätter bolaget 10 miljoner om året för kunna flytta personalen inom organisationen.

Postis verksamhet och hela branschen har genomgått en transformation under lång tid. 2020 var en vändpunkt: paketvolymerna i Finland och Baltikum ökade med 27 procent. Under första kvartalet 2021 var tillväxttakten 25 procent.

För att hantera omställningen kommer Posti börja bygga en ny koncernomfattande förändringstjänst för sin personal i Finland. Enheten, som kommer att byggas i samarbete med arbetstagarrepresentanter, kommer att erbjuda centraliserade tjänster till dem som arbetar i produktion. Målet med dessa tjänster är att “bygga karriärvägar för personal med långsiktighet, öka utbudet av jobb till anställda inom koncernen och hitta heltidsjobb för deltidsanställda.”

– Vi har allt som krävs för att bygga en bra framtid för Posti. Vi går dock igenom ett mycket utmanande skede just nu och verkar på en ständigt föränderlig marknad. Färre människor behövs inom vissa produktionsområden, medan andra tjänster behöver fler händer på däck. Vi är fast beslutna att hantera denna förändring på ett ansvarsfullt och kontrollerat sätt. Den nya interna förändringstjänsten söker nu en långsiktig lösning på detta problem för de kommande åren. Vi kommer att hjälpa vår personal att fortsätta arbeta, ge möjligheter till heltidsanställning och främja kompetensutveckling inom koncernen, kommenterar Timo Koskinen, Posti Groups senior vice president of human resources, i ett pressmeddelande

Enligt Postis nya strategi är paketverksamhet och logistik kärnan i bolagets tillväxt. Posttjänster har en viktig roll när det gäller att komplettera och stödja denna kärna. Volymen av adresserade brev har minskat sedan 2000, och minskningstakten har ökat ännu mer under det senaste året. Till följd av detta minskar antalet arbeten inom posttjänsterna. Men många nya möjligheter kommer också upp i koncernen tack vare tillväxt.

– Vi har cirka 21 000 anställda. En grupp av denna storlek, tillsammans med sina företag, erbjuder personalen många sysselsättnings- och utvecklingsmöjligheter. I praktiken är det så förändringstjänsten kommer att fungera att vi genom tjänsten aktivt kommer att kunna erbjuda vår arbetsrotation till våra medarbetare samt erbjuda ytterligare arbete från vår övriga verksamhet till deltidsanställda eller hitta nya jobb hos våra medarbetare i andra enheter när förändringar görs, kommenterar Timo Koskinen.

Enhetens verksamhet kommer även att omfatta utbildning, stöd, arbetsrotation och omplaceringstjänster. Posti räknar med att avsätta cirka 10 miljoner euro till den nya enhetens verksamhet under de kommande åren.

– Postis personal har arbetat med utmanande förändringar under lång tid. Det är viktigt att arbeta tillsammans för att göra allt vi kan för att kompetenta människor ska kunna hitta nya möjligheter och kunna utveckla sin kompetens. Jag tycker att det är väldigt bra att våra medarbetare verkligen kan göra sina röster hörda i planeringen av förändringstjänstens verksamhet, kommenterar Satu Ollikainen, arbetstagarrepresentant i Posti Groups styrelse.

Förändringsenheten börjar arbeta hösten 2021.