Fler jättegrejer anländer till Stockholm – nu Norvikskranarna

Den riktigt stora “guldbron” väckte mycket uppmärksamhet när den gled in till Stockholm. På torsdag kommer nästa infrastukturprojekt levereras: de nya super post-panamaxkranarna till Stockholm Norvik Hamn. Kranarna är 120 meter höga och ska installeras i containerhamnen som öppnar i maj.

På måndagen kunde man sikta fartyget Zhen Hua 32 med de nya super post-panamaxkranarna i Östersjön. Kranarna är på väg till Sveriges nya storhamn Stockholm Norvik Hamn dit de beräknas anlända torsdag 19 mars.

– Kranarnas kapacitet tillsammans med närheten till de stora farlederna och goda möjligheter till vidaretransport med lastbil, tåg och pråm ger en effektiv hantering och service i den nya hamnen, kommenterar Johan Wallén, marknads- och försäljningschef på Stockholm Hamnar.

Den spektakulära lasten består av fyra kranar i nedfällt läge och sex truckar. Truckarna samt två av kranarna ska till Stockholm Norvik Hamn. Containerkranarna är i nedfällt läge 80 meter höga, och mäter i uppfällt läge hela 120 meter. De väger 2000 ton styck och kan lyfta drygt 80 ton.

Containerterminalen i Stockholm Norvik Hamn öppnar i maj och kommer att drivas av Hutchison Ports, en av världens största containeroperatörer med 52 hamnar i 27 länder.

Följ fartyget Zhen Hua 32 på MarineTraffic.