Fler köper mat på nätet

Dagligvaruhandeln fortsätter att gå starkt när fler människor jobbar hemma och restaurangverksamheten begränsats av olika smittskyddsrestriktioner. Särskilt ökar e-handeln av mat med en tillväxt på 137,8 procent jämfört med januari i fjol.

Året inleddes med fortsatt högt tryck i e-handeln där försäljningstillväxten uppgick till 137,8 procent enligt Dagligvaruindex. Hemleverans ökade med 75 procent och upphämtning i butik med 252 procent. E-handelsandelen uppgick i januari till 7,0 procent, vilket är den högsta andelen som uppmätts i Dagligvaruindex. E-handelsandelen var mer än dubbelt så hög i januari i år som i januari i fjol.

– Det är fortsatt högt tryck i e-handeln med en tillväxttakt i nivå med den vi sett under de senaste månaderna. Sett till försäljningskanaler uppmättes den högsta e-handelsandelen nu i januari. Även denna månad står upphämtning i butik för en större andel av e-handelsförsäljningen än hemleverans. Under månaden stod e-handeln för över 70 procent av tillväxten i dagligvaruhandeln, kommenterar Karin Brynell vd för Svensk Dagligvaruhandel.

Den fysiska dagligvaruhandelns försäljning växte med 1,6 procent, vilket är en lägre tillväxttakt än under tidigare pandemimånader.

– I den fysiska handeln är utvecklingen fortsatt ojämn. Butiker i citylägen och gränshandelsområden har det fortsatt tufft på grund av rådande pandemirestriktioner. Fortsatt hemarbete och mer planering minskar antalet spontana inköp som tidigare skett på väg hem från arbetet, avslutar Karin Brynell.

Kalendereffekten för januari uppgår till -1,4 procent, vilket ger en kalenderjusterad total försäljningsutveckling på 7,3 procent.