Fler lastbilar ska kunna klampas vid fusk

Regeringen föreslår i en lagrådsremiss att fordon som används av utländska transportföretag ska kunna låsas fast med klampning om korrekta papper inte kan uppvisas vid kontroll. Åtgärden ska tvinga utländska transportföretag att betala sanktionsavgifterna, och därmed minska fusket.

– Svenska löner och villkor ska gälla på vägarna och det ska kosta att fuska. Regeringen har redan infört EUs högsta sanktionsavgift för olagliga transporter, nu utökar vi möjligheten att låsa fast fordon för att säkerställa att sanktionsavgifter betalas, kommenterar infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Förslaget kompletterar propositionen om genomförande av reglerna i EUs mobilitetspaket. Den tidigare propositionen innebär bl a skärpta krav på utländska transportföretag att anmäla utstationerade arbetstagare till Arbetsmiljöverket och att utstationering ska anmälas till myndigheten senast den dag arbetet i Sverige påbörjas. Dessutom ska sanktionsavgifter kunna tilldelas transportföretag som inte kan uppvisa en utstationeringsdeklaration på vägen.

Den lagrådsremiss som regeringen nu beslutat om syftar till att säkerställa att utländska transportföretag som tilldelas sanktionsavgiften också betalar den. Det ska ske genom möjlighet till åtgärder, till exempel klampning, för att förhindra att fordonet kör vidare.

Regeringen vill se de nya reglerna träda i kraft så snart som möjligt efter att mobilitetspropositionen börjar gälla, därför föreslås lagändringen träda i kraft den 1 augusti 2022.