Fler misstänkta paket ska kunna stoppas vid gränsen

Tullverket ska få en utvidgad möjlighet att stoppa och kontrollera postförsändelser som misstänks innehålla vapen, ammunition eller explosiva varor. Förslaget lämnas till Lagrådet för granskning i dag.

Förslaget är att utvidga Tullverkets befogenheter att lägga så kallade postspärrar till att även gälla försändelser som misstänks innehålla vapen, ammunition eller explosiva varor.

När Tullverket lägger en postspärr hålls paketet kvar, av det så kallade postbefordringsföretaget, så att tulltjänstemännen kan kontrollera innehållet. I dag är Tullverkets befogenheter att lägga postspärrar begränsade till de fall då myndigheten misstänker att en försändelse innehåller narkotika.

Den utvidgade möjligheten att lägga postspärr ska även gälla när försändelsen kommer med ett så kallat kurirföretag. Idag gäller den enbart postbefordringsföretag.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 mars 2021.