Fler passagerare på färjorna när Danmark öppnar upp

Färjerederiet Stena Lines dansk-svenska linjer har sett passagerarnivåerna öka med 107 procent under april 2021 jämfört med 2020. Danskar med bil och dagsturer från Göteborg står för de största ökningarna.

Det senaste året har präglats av restriktioner och låga passagerarvolymer för färjerederiets två linjer mellan Sverige och Danmark. Den 21 april började Danmark stegvis öppna upp samhället vilket har lett till att andelen resenärer från Danmark till Sverige ökat betydligt. Från och med den 1 maj planeras ytterligare lättnader på reserestriktionerna från dansk sida vilket väntas leda till bokningsökningar och fler passagerare ombord på färjorna även inför sommaren.

– Bokningsökningarna i april bekräftar det vi sett i våra kundundersökningar, att det finns ett stort intresse för att resa och att kombinationen färja och bil är ett populärt alternativ. Våra färjor har knutit ihop Kattegattregionen i snart 60 år så det känns härligt att återigen känna vind i seglen för den dansk-svenska turismen, kommenterar Elisabeth Lönne, ansvarig för Stena Lines Danmarkslinjer.

Bokningarna i april 2021 har ökat med 107 procent jämfört med de låga nivåerna under samma period 2020. Det är framför allt mängden passagerare med bil från Danmark som ökat, tillsammans med dagsturerna från Göteborg där passagerarna inte går i land i Danmark. Rederiet ser också en positiv bokningstrend inför sommarens högsäsong som väntas hålla i sig i takt med att vaccinationerna fortgår och reserestriktionerna minskar i länderna.

– Så fort det sker lättnader i reserestriktioner syns det i våra bokningssiffror. Vi är optimistiska för att detta ska fortsätta och vis er redan en positiv bokningstrend både från den svenska och danska sidan inför sommarens högsäsong. Det är tydligt att vår optimism och längtan efter att resa delas av våra kunder, kommenterar Elisabeth Lönne.