Allt fler yrkeschaufförer kör för fort

78 procent av yrkeschaufförer kör för fort, enligt en ny undersökning av Folksam. Det är en ökning med 20 procentenheter sedan mätningarna startade 2018. Transportbranschen är en av de värsta, där andelen fortkörningar ligger på 82 procent.

Försäkringsbolaget har mätt drygt 5 000 yrkesfordons hastigheter på vägar i Storstockholm och vissa sträckor i Uppsala. Studien omfattar biltyper med företagsloggor: personbilar, lätta lastbilar, tunga lastbilar och bussar.

I genomsnitt körde de undersökta fordonen 9 km/h över hastighetsbegränsningen och de flesta överträdelserna mättes på vägar med begränsning på 30 och 40 km/h. Andelen grova överträdelser, fortkörningar över 10 km/h, har ökat sedan förra årets mätningar och står nu för en dryg fjärdedel av fortkörningarna.

– Det är alarmerande att vi ser en kraftig ökning vid årets hastighetsmätningar, särskilt alarmerande är att andelen överträdelser var högst på vägsträckor med 30 och 40 km/h i hastighetsbegränsning, där risken är störst att köra på oskyddade trafikanter som fotgängare och cyklister. Skulle alla hålla hastighetsbegränsningarna skulle fler än 70 liv varje år kunna räddas i Sverige, kommenterar Anders Kullgren, forskningschef på Folksam.

Taxibranschen är den av de sju branschgrupperingarna som hade högst andel överträdelser, där 90 procent av de uppmätta taxibilarna körde för fort. Men sedan kommer bud, transport och logistik där 82 procent körde för fort. Samma siffra gäller för färdtjänst. Bussbranschen, som ändå hade lägst andel fortkörningar, låg på 51 procent.

– Yrkeschaufförer utgör en stor del av trafiken på våra vägar och sätter ofta tempot för övriga trafikanter. Trots att Folksam mätt och rapporterat hastighetsmätningar under fyra års tid så har vi inte kunnat se någon förbättring genom åren, snarare tvärtom. Företagen har ett stort ansvar, där trafiksäkerhet är en ledningsfråga, ett exempel är realistiska körscheman, kommenterar Anders Kullgren.

Bolagen med högst andel överträdelser i mätningarna var Taxi Stockholm (92 procent) och budbolagen Schenker (91 procent) samt Best (90 procent).

Vill se fler åtgärder

Försäkringsbolaget listar fyra satsningar som skulle kunna minska andelen fortkörningar:

  • Införande av trafiksäkerhetskrav vid upphandling av transporter
  • En ökad användning av tekniska stödsystem för hastighetsanpassning, som exempelvis ISA-system som ger feedback till föraren om vilken hastighetsgräns som gäller
  • Att fler företag verksamma med yrkestrafik blir certifierade med ISO 39001, vilket i deras mätningar visat sig leda till färre hastighetsöverträdelser (ISO 39001 är ett standardiserat ledningssystem för trafiksäkerhet)
  • Rapportering av trafiksäkerhetsavtryck från företag

Enligt bolagets mätningar hade ISO 39001-certifierade bolag generellt 30 procent lägre andel fortkörningar jämfört med icke-certifierade.