Flera långa lastbilar över Öresundsbron

Godstrafiken över Öresundsbron, särskilt de långa ekipagen, ökade något 2019. Men totalt sett minskade vägtrafiken marginellt med 0,7 procent jämfört med 2018.

Varje dygn passerade i genomsnitt 20.423 fordon på Øresundsbron 2019, jämfört med 20.557 fordon i snitt 2018. Antalet lastbilar över 9 meter steg med 2,8 procent, vilket kan antas bero på att 2019 startade med att pristillägget för lastbilar över 20 meter, så kallade modulekipage, togs bort.

Under året ökade antalet modulekipage med 46 procent, vilket innebär att 91 modulekipage dagligen rullar över bron. Två modulekipage rymmer som tumregel samma mängd gods som tre traditionella lastbilar.

– Att låta modulekipage köra över bron till samma pris som alla lastbilar över 9 meter ger miljömässiga fördelar utöver den ekonomiska aspekten för fraktbolagen. Denna satsning passar mycket bra när allt fler fraktkunder lyfter miljöfrågorna i sin verksamhet i takt med högre krav från slutkunder, kommenterar Caroline Ullman-Hammer, verkställande direktör vid Øresundsbro Konsortiet.