Flexiwaggon levererar tågvagnar till österrikiskt transportföretag

Det norrländska företaget Flexiwaggon utvecklar järnvägsvagnar för transport av lastbilar, som gör att lastbilen kan ta tåget t ex under chaufförens nattvila. Nu har företaget tecknat ett avtal om att leverera två tågset (totalt 45–50 vagnar) till det österrikiska transportföretaget CRD GmbH.

Flexiwaggons järnvägsvagnar är särskilt framtagna för att göra det möjligt att transportera lastbilar på järnväg, vilket gör det möjligt att kombinera järnvägens miljöfördelar med lastbilens flexibilitet. Lastbilarna kan köras av vagnarna nästan var som helst, bara ytan bredvid tågspåret har tillräcklig bärighet.

Nu har företaget tecknat avtal om att leverera två kompletta tågset på 45–50 vagnar till det österrikiska transportföretaget CRD.

Jan Eriksson, grundare Flexiwaggon och Christian Drosg, vd CRD. Foto Flexiwaggon.

– Vår satsning på Flexiwaggons system innebär att vi nu kan erbjuda den centraleuropeiska marknaden flexibla och hållbara godstransporter dörr till dörr till kraftigt reducerad kostnad jämfört med andra intermodala transporter. Flexiwaggons transportlösning är snabb, terminaloberoende och kostnadseffektiv samtidigt som fossila utsläpp reduceras markant – något som har stor betydelse för våra kunder, kommenterar Hans-Jürgen Stieber, logistikchef för CRD.

Flexiwaggon har arbetat hårt de senaste åren med att vidareutveckla vagnen från tidigare prototyper. Den nya vagnen är byggd för hastigheter uppåt 160 km/h, genererar egen el för laddning av eldrivna fordon och strömförsörjning av kylaggregat samt har en flexibel funktion för av- och påkörning av fordon i trånga miljöer.

– Det är förstås oerhört glädjande att vi med det här avtalet ser ett genombrott för Flexiwaggon på en europeisk marknad. CRD GmbH har tagit till sig Flexiwaggons fördelar, avtalet innebär att vi får en stabil partner för ytterligare expansion i Europa, kommenterar Jan Eriksson, grundare av Flexiwaggon.

Vagnarna kommer tillverkas av GISAB, som är en del av Jernbro Services, med svenskt premiumstål från SSAB. SSAB kommer även bidra med material-och produktionsoptimering. Det första tågsetet kommer levereras under tredje kvartalet 2023.

– Vi är oerhört glada över partnerskapet med Flexiwaggon för produktion av vagnen, full driftsättning av Flexiwaggon innebär att vi har goda möjligheter att utöka Jernbro-koncernens verksamhet inom grön omställning och skapa nya arbetstillfällen här i Norrbotten, kommenterar Boris Lindberg, vd för GISAB.

Flexiwaggons särskilda järnvägsvagn började utvecklas redan år 2000. I september 2022 inleds de slutliga testerna i trafikmiljö inför produktionsstarten.