Flyger kritiskt gods i passagerarplan

Med nära 95 procent av sin flotta strandsatt så gör nu Lufthansa tillfälligt om passagerarplan till fraktplan för medicinsk utrustning från Kina till Tyskland. 

Den stoppade passagerartrafiken har gjort att många flygbolag globalt fått ställa stora delar av sina flygningar. För Lufthansa är 95 procent av flottan tagen ur bruk, enligt ett pressmeddelande från flygbolaget. Men flyget fyller en viktig roll även för frakt av tidskritiskt gods, och för att lösa behovet har Lufthansa ställt om vissa av sina passagerarplan för endast gods.

I veckan flög en av Lufhansas Airbus A330-plan, som normalt främst flyger passagerare med medicinsk utrustning från mellan Shanghai och Tyskland, med omkring 30 ton specialgods, bland annat skyddsutrustning och medicinsk utrustning. 

Passagerarflyg är en viktig del av det globala godsnätverket, och så kallad “bellyfreight”, gods som flygs i passagerarplan, är även en viktig ekonomisk inkomst för flygbolagen, som nu går förlorad när flygavgångar ställs in. 

För att få med så mycket gods som möjligt, användes även kabinen, med bagageutrymmen och passagerarsäten för godset, förutom det vanliga lastutrymmet.

Gods lastat i passagerarsätena på en Lufthansa Airbus A330. Skyddsdukar och plast används för att skydda inredningen i kabinen. Foto Lufthansa. 

Att upprätthålla flygtrafiken är samhällskritiskt för att tidskritiskt gods ska nå sina mål i tid, och pandemin ökar bland annat behovet av att snabbt kunna flytta just medicinsk utrustning till länder och områden där behovet är som störst.