Flyget åtar sig nettonollutsläpp 2050

Flygindustrins internationella organ: International Air Transport Association (IATA) 77:e årsstämma fattade igår beslutet att målet för den globala flygtransportindustrin ska vara nettonollutsläpp av koldioxid senast 2050. Åtagandet ligger i linje med Parisavtalet, men kommer bli “en enorm utmaning”.

– Världens flygbolag har fattat ett viktigt beslut för att se till att flyget är hållbart. Återstarten efter COVID-19 kommer att vara på en tydlig väg mot nettonoll, säger Willie Walsh, IATA:s generaldirektör i ett pressmeddelande.

IATA (International Air Transport Association) representerar cirka 290 flygbolag som utgör 82 procent av den globala flygtrafiken.

Att uppnå nettonollutsläpp kommer dock att bli en enorm utmaning. Flygindustrin måste gradvis minska sina utsläpp samtidigt som den tillgodoser den växande efterfrågan. För att kunna tillgodose behoven hos de tio miljarder människor som förväntas flyga 2050 måste en ersättning för 1,8 gigaton kol hittas det året. Totalt innebär nettonollåtagandet en utsläppsminskning på totalt 21,2 gigaton kol, enligt IATA.

– Alla delar av luftfartsindustrin måste samarbeta inom ramen för en stöttande regeringspolitisk ram för att åstadkomma de enorma förändringar som behövs, inklusive en energiomställning. Det är inte annorlunda än vad vi ser i andra branscher. Hållbarhetsarbetet inom vägtransporterna utvecklas till exempel inte av förare som bygger elfordon. Regeringarna tillhandahåller politik och ekonomiska incitament för infrastrukturleverantörer, tillverkare och bilägare att gemensamt kunna göra de förändringar som krävs för en hållbar framtid. Detsamma bör gälla för luftfarten, fortsätter Walsh.

IATA vill minska flygets utsläpp. Foto Heart Aeropspace.

En mängd olika tekniker krävs

Strategin är att minska så mycket koldioxid som möjligt genom komponenter som hållbara flygbränslen, ny flygplansteknik, effektivare drift och infrastruktur samt utveckling av nya utsläppsfria energikällor som el- och vätgaskraft. Alla utsläpp som inte kan elimineras vid källan kommer att elimineras genom alternativ utanför sektorn, såsom avskiljning och lagring av koldioxid och trovärdiga kompensationssystem.

– Vi har en plan. Industrins storlek 2050 kommer att kräva en minskning av 1,8 gigaton kol. Ett potentiellt scenario är att 65 procent av detta kan minskas genom hållbara flygbränslen. Vi förväntar oss att ny framdrivningsteknik, som vätgas, tar hand om ytterligare 13 procent. Och effektivitetsförbättringar kommer att stå för ytterligare 3 procent. Återstoden skulle kunna hanteras genom avskiljning och lagring av koldioxid (11 procent) och kompensationer (8 procent). Den faktiska uppdelningen, och banan för att komma dit, beror på vilka lösningar som är mest kostnadseffektiva vid en viss tidpunkt. Oavsett vilken den ultimata vägen till nettonoll kommer att vara, måste ageranden ske i hela värdekedjan och regeringar behöver ta sitt ansvar, förklarar Walsh i pressmeddelandet.

– Det kommer att finnas de som säger att vi står inför omöjliga siffror och tekniska utmaningar. Flyget har en historia av att inse vad som ansågs vara omöjligt – och göra det snabbt. Från den första kommersiella flygningen till det första kommersiella planet var cirka 35 år. Och 20 år senare hade vi det första jumbojetplanet. Hållbarhet är vår generations utmaning. Och idag lanserar vi en övergång som är utmanande. Men om 30 år är det också inom räckhåll för mänsklig uppfinningsrikedom, förutsatt att regeringar och hela branschen arbetar tillsammans och håller varandra ansvariga för leverans.

Av Klara Eriksson

Ett svar på “Flyget åtar sig nettonollutsläpp 2050

Kommentarer är stängda.