Flyget visar tecken på återhämtning

Under juni månad flög 769 000 resenärer via Swedavias tio flygplatser. Det må vara 80 procent färre än innan pandemin, då antalet resenärer låg på drygt 3,8 miljoner, men det är den högsta nivån under en enskild månad sedan mars 2020.

De svenska flygplatserna har lidit svårt av pandemins effekter på resandet. Under 2020 gick Swedavia back 1,7 miljarder kronor och även första kvartalet av 2021 präglades av röda siffror. Nu verkar de dock se en ljusning med ett ökande antal resenärer jämfört med 2020.

– Vi är fortfarande långt ifrån ett normalläge och resenärsnivåerna före pandemin, men vi kan med glädje konstatera att våra flygplatser för varje vecka välkomnar allt fler resenärer. Att efterfrågan nu ökar är framförallt en effekt av vaccinationsutrullningen och lättade restriktioner. Vi ser också en sedvanlig säsongsmässig effekt i ett ökat sommarresande, kommenterar Jonas Abrahamsson, vd och koncernchef för Swedavia.

Av de 769 000 resenärerna under juni var drygt 488 000 utrikesresenärer och drygt 280 000 inrikesresenärer. Det motsvarar en minskning på 83 respektive 72 procent jämfört med resenärsnivåerna i juni 2019. Det är dock en väsentlig ökning jämfört med 2020, då nivåerna var nere på 179 000 resenärer, på totalt 330 procent.

Lägre smittspridning gynnar trafiken

Återhämtningen i juni har varit störst när det gäller inrikestrafiken, men det finns även tecken på att utrikestrafiken börjar återhämta sig. Återhämtningen ser också ut att fortsätta in i början av juli månad, dock fortfarande på låga nivåer jämfört med före pandemin.

– Det finns nu ett antal positiva faktorer för återhämtningen för flygresandet. Utöver en förbättrad smittspridningssituation och lättade reserestriktioner är införandet av EUs covidbevis ett välkommet steg för att förenkla och underlätta för våra resenärer, vilket gynnar återhämtningen på sikt. Utvecklingen framgent och under hösten är dock fortsatt helt avhängigt av den fortsatta utvecklingen av pandemin, vilket innebär att den framtida marknadsutvecklingen är fortsatt osäker, kommenterar Jonas Abrahamsson.

Arlanda, Landvetter och Bromma

På Stockholm Arlanda Airport minskade flygresandet i juni med 81 procent till 463 000 resenärer jämfört med juni 2019. Utrikesresandet minskade med 83 procent medan inrikesresandet minskade med 71 procent.

Göteborg Landvetter Airport hade sammantaget närmare 126 000 resenärer i juni, en minskning med drygt 80 procent jämfört med juni 2019. Både inrikes- och utrikesresandet minskade drygt 80 procent vid flygplatsen.

Bromma Stockholm Airport hade närmare 44 000 resenärer, motsvarande en minskning med närmare 80 procent med juni 2019. På Swedavias sju regionala flygplatser minskade antalet resenärer mellan 62 procent och 91 procent. Visby Airport hade den bästa utvecklingen i juni följt av Luleå Airport och Kiruna Airport.

Under de sexton månaderna sedan pandemins inledning har Swedavia sammanlagt tappat cirka 45 miljoner resenärer.

Du kan läsa Swedavias trafikstatistik här.