Flygfrakten nu påverkad

Flygbranschen har drabbats mycket hårt ekonomiskt av coronavirusutbrottet, och kräver nu regeringens stöd. Påverkan ses nu även på flygfrakten, enligt Magnus Fagrell, på Scanlog.

På fredagseftermiddagen träffade Transportföretagen infrastrukturminister Tomas Eneroth med anledning av den krissituation flygbranschen befinner sig i med tusentals inställda flyg på grund av coronaviruset. Mötet resulterade dock inte i att några konkreta stödåtgärder presenterades.

–Vi vill se ett system för permitteringar och vi vill att kostnadshöjningar, skatter och avgifter värderas och omprövas utifrån den aktuella situationen. Bara timmar innan mötet gick till exempel Norge ut med stödåtgärder för flyget, vi skulle vilja se liknande krafttag i Sverige nu. Det är sedan länge dags att gå från ord till handling, kommenterar Marcus Dahlsten, vd Transportföretagen.

Påverkar flygfrakten

De negativa verkningarna i spåren av coronaviruset Covid-19 börjar bli kännbara i flygfraktbranschen, skriver Scanlog i ett meddelande till sina kunder.

Globalt inställda flighter och det faktum att USA nu stoppar samtliga passagerarflighter till och från Europa med undantag från Storbritannien och Irland , gör situationen än mer utmanande, eftersom majoriteten av godset transporteras i passagerarflygen.

“Den direkta konsekvensen blir att kapaciteten och logistiklösningar blir färre, vilket medför att tillgången på plats blir sämre på vissa destinationer och ledtiden påverkas negativt. Dock finns logistiklösningar med fraktflyg tillgängliga även om inte passagerarflyg trafikerar destinationen.” skriver Magnus Fagrell, Branch Manager Air Freight Solutions på Scanlog.

Däremot går situationen i Kina nu mot en stabilisering och produktionen ser ut att komma tillbaka till normala nivåer under den närmaste månaden. “En mycket stor prövning kommer dock att bli att säkerställa tillräcklig transportkapacitet till rimliga prisnivåer och förebygga ännu större fördröjning av försörjningen av varor och komponenter till den skandinaviska marknaden.” skriver Magnus Fagrell.