Flykt från Inzile – nu hoppar även vd:n av

I somras meddelade Inzile att man avser att genomföra en affär där bolaget får in en spansk ägare. Efter det har det varit rörigt i ledningen, förra veckan hoppade fyra styrelseledamöter av, och nu lämnar även vd:n Daniel Wedberg bolaget.

Augusti har vari en turbulent månad för svenska elfordonsbolaget Inzile. Den 18 augusti gavs besked om att man ser ett behov att slimma organisationen, den 23 augusti hoppade fyra ledamöter av från styrelsen. Och nu hoppar även Daniel Wedberg, som rekryterades som vd från Scania i maj, av.

– Inzile har gått in i en ny fas för att internationalisera bolaget och kommer därmed behöva en vd med en annan kompetens och erfarenhet, kommenterar Ragnar Åhgren, huvudägare och styrelseordförande i Inzile.

– Vi ska utveckla nya typer av fordon med ett betydligt större mjukvaru- och tjänsteinnehåll för att möta de nya behoven på den globala marknaden. Framtidens kunder kommer vilja köpa fordon som en tjänst – Electric Vehicles as a Service – och vi kommer att bygga tjänster kring uppkopplade bilar med hjälp av AI. Det ställer krav på ett annat ledarskap och en förståelse för denna typ av affärer, tillägger Ragnar Åhgren.

På begäran av en majoritet av Inziles aktieägare, och med stöd av ordföranden Ragnar Åhgren, fortsätter bolaget processen med att kalla till en extra bolagsstämma för att välja nya styrelseledamöter och fatta beslut om förvärv av 80 procent av aktierna i QEV Tech Holdings, samt att Enrique Bañuelos, blir majoritetsägare med 63 procent av aktierna i Inzile. 

Givet att Inziles bolagsstämma röstar ja till förslaget om förvärvet kommer bolaget att förnya sin riktning och ledning för att ta sin nya globala väg till att bli ett ledande företag inom elmobilitetslösningar för specialfordon, produktionen av så kallade eFashion-hyperbilar samt design och kommersialisering av elfordon för segmentet hotels & resorts.

Inzile kommer omgående påbörja processen med att rekrytera en ny vd. Vid behov kommer Inziles kommersiella chef Klas Åhgren gå in som tillförordnad vd tills en ny vd är på plats.