Flyttbara bostäder flyter in i Helsingborgs Hamn

När stadsdelen Gåsebäck, Helsingborg, ska göras om från ett gammalt industriområde till ett modernt urbant bostadsområde bygger Sveaviken Bostad flyttbara bostäder på området. 157 bostadsmoduler har skeppats till Helsingborgs Hamn för första etappen, ett femvåningshus med 39 lägenheter.

Det nya konceptet Rehouse utgår från tanken om cirkulärt bostadsbyggande. Konceptet bygger på modulära bostäder som kan demonteras, flyttas och därmed återanvändas. Nu ska fastighetsbolaget Sveaviken Bostad uppföra totalt 78 sådana lägenheter i två etapper i Gåsebäck, Helsingborg. Och till sommarens H22 City Expo ska det första flerbostadshuset stå klart med 39 lägenheter, varav vissa kommer stå öppna som visningslägenheter.

Svenska företaget Frontlog AB, som är specialiserade på unika transportlösningar, står för logistiken av husmodulerna från den egna fabriken i Malaysia via Helsingborgs Hamn till slutdestinationen på Gåsebäck där de ska monteras. Både Frontlog AB och Sveaviken Bostad ingår i SIBS koncernen som har en integrerad värdekedja – från projektering och egen fabrik till långsiktig fastighetsförvaltning.

157 kollin för första etappen har lossats i Helsingborgs Hamn och transporteras den sista sträckan med lastbil till byggplatsen av Akka Frakt. De stora modulerna är upp till fem meter breda och väger upp till 13,3 ton styck. Modulerna lyfts iland fullt klara och utrustade med monterade kök och badrum, vvs och el.

– Vi är glada att kunna hjälpa Frontlog och i slutändan Helsingborgs stad med detta spännande H22-projekt. Hamnen har lastat och lossat husmoduler till kunder tidigare, men aldrig så här många moduler från ett och samma fartyg, kommenterar Anders Paulsson, Sales Executive för Helsingborgs Hamn.

– Bostäderna som nu ska etableras på Gåsebäck är en del av planen om en stadsdel med blandade funktioner men som behåller sin starka karaktär som redan finns på plats. Rehouse-konceptet är ett modigt bostadsförslag och ett spännande projekt som vi tror hamnar på exakt rätt plats, kommenterar Helena Taps, planarkitekt Stadsbyggnadsförvaltningen, Helsingborgs Stad.